2020-10-17: Kvällsandakt

Lördag, 17 Oktober, 2020.
Psalm 771 – ”Min själ får vila ut”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – Psaltaren 42

För körledaren. En dikt av Korachs ättlingar. Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig: »Var är din Gud?« Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var, hur jag gick i den Mäktiges hägn upp till Guds hus, med tacksägelse och glädjerop i skaran som drog upp till högtid.

Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud.

Min själ är tyngd av sorg, därför går min tanke till dig från Jordans och Hermons land, från Misars berg. Djup ropar till djup i dånet av dina forsar. Alla dina brottsjöar slår samman över mitt huvud.

Om dagen skall Herren skänka sin nåd, om natten skall jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv.

Jag säger till Gud, min klippa: Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Det skär mig in i märgen när mina fiender hånar mig, när de ständigt frågar: »Var är din Gud?«

Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud.

Betraktelse

”Var är nu din Gud?” Det är den ettriga frågan från dem som står emot psalmisten och hånar hans tro på Gud. Det gäller att ge den frågan ett rätt svar. Det finns de som har svarat fel på frågan. Det gjorde t ex Aron, när Mose var på Sinai berg inför Guds ansikte under 40 dagar och fick ta emot förbundets tavlor. (2 Mos 32) Då lät Aron nedanför berget göra en gjuten kalv av det guld, som folket hade givit åt honom. De tyckte Mose var borta för länge. Sedan sa Aron om kalven: Detta är din Gud, som fört dig upp ur Egyptens land. Där är vår Gud!

Men det var fel svar. Samma sak upprepades efter kung Salomos död av kung Jerobeam i Nord-riket, när han lät ställa upp en guldkalv i Dan i norr och en i Betel i söder. ”Nu behöver ni inte bege er till Jerusalem! Här – i Dan, i Betel – är din Gud som har fört dig upp ur Egypen! (1 Kung 12). Också det var fel svar.

Det är inte vi som bestämmer var Gud finns, det gör han själv. Och så drar sig psalmisten – under vemod och smärta – till minnes hur det var, när han hade varit där det har behagat Herren att fästa sitt namn och sin närvaro: i templet, i helgedomen i Jerusalem. Han överväldigas av sorg när han minns det som var, hur han gick i den Mäktiges hägn upp till Guds hus, med tacksägelse och glädjerop i skaran som drog upp till högtid. Då var allt gott. Nu är det bara saknad efter detta.

Men det lär oss några viktiga saker: Minnet av detta håller honom uppe, om än med sorgsen saknad. Det var faktiskt verkligen så! En stor skara, tacksägelse, glädjerop, högtid, Templet. Där är min Gud! Psalmisten minns detta och delar minnet med de övriga i hopen, i den Mäktiges hägn. Det är viktigt, att vi har ett sammanhang av människor att dela vår tro med. Det kan ibland vara lättare sagt än gjort, men det är så viktigt, för då kan man stötta varandra: ”Kommer du ihåg när vi var i kyrkan på Palmsöndagen i fjol? Eller minns du när vi var på Oasmöte i Ljungby? Eller kommer du ihåg kvällsmässan på Askonsdagen ……?”

Hur skapar man minnen? Det gör man genom att göra något NU. Det du har gjort idag blir ditt minne i morgon och alla dagar därefter. Och det du gör i morgon blir ett minne i övermorgon och alla dagar därefter. Kanske har du möjlighet att komma till en gudstjänst i morgon? Tillsammans med andra gå till Herrens hus med tacksägelse och glädje? Där kommer Herren att möta dig. Profeten Jesaja säger, i ljuset av evigheten: ”Se, där är vår Gud, som vi hoppades på och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.” Jes 25. Där är vår Gud: i dopets vatten.

Där är vår Gud: i brödet och vinet, hans kropp och hans blod.

Där är vår Gud: i Bibeln.

Där är vår Gud: i alla dem som är lemmar i Kristi kropp.

Så hoppas jag att din söndag blir en dag då Herren skänka skänka sin nåd, och att du i kväll skall sjunga till hans ära och be till Gud som ger dig liv.

Förbön

I kväll lägger jag mig med hoppet om att åter få tacka dig Herre, min räddare och min Gud. Tack för söndagen, Uppståndelsedagen, i morgon. Jag ber för alla som kommer att samlas till gudstjänst i morgon, för alla som har ett särskilt ansvar för gudstjänsten. Runt hela jordklotet går en våg av tillbedjan när land efter land vaknar upp för att lovsjunga dig, vår frälsning och vår Gud.

Den här kvällen ber jag dig: Vaka över mig, käre Fader, när jag sover. Tack för att all min tid, dag och natt, är i dina händer. Jag lämnar min kropp, själ och ande i tryggheten hos dig. Tack för hoppet om en ny söndag. Tack för hoppet om uppståndelsen. Kom med ditt förbarmande över hela din värld och över alla dina barn. Var hos dom, käre Herre, som ropar, dem som sargar sig själv, kom till de förtvivlade och uppgivna. Möt oss, käre Herre, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: