2020-10-16: Morgonandakt

Fredag, 16 Oktober, 2020.
Psalm 261 – ”Tack, min Gud, för vad som varit”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 41

För körledaren. En psalm av David. Lycklig den som tar sig an den svage, honom skall Herren rädda på olyckans dag. Herren bevarar honom och ger honom liv, han prisas lycklig i landet. Du låter inte fiender sluka honom.Herren stöder honom när han ligger sjuk. På sjukbädden gör du honom frisk.

Jag sade: ”Herre, visa mig nåd, gör mig frisk, jag har syndat mot dig.” Mina fiender säger elakt om mig: ”När skall han dö och hans namn plånas ut?” De som besöker mig talar tomma ord, de lägger allt ont på minnet, går sedan ut och sprider det. Alla mina ovänner viskar om mig och smider onda planer mot mig. ”Något fruktansvärt har drabbat honom, där ligger han och reser sig aldrig.” Också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig.

Men du, Herre, visa mig nåd, hjälp mig upp, så får jag ge dem vad de förtjänat! Om min fiende inte får triumfera vet jag att jag är älskad av dig. Jag är utan skuld, därför stöder du mig, du låter mig alltid vara dig nära. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet! Amen, amen.

Betraktelse

Denna fredag stannar vi på vår psaltarvandring upp vid den fyrtioförsta psalmen, som på något sätt tycks vara som ett virrvarr av tankar: David beskriver både hur han själv är ansatt av fiender och hur Herren är den som griper in. Och allra först börjar David med att säga något som tycks betyda att hur vi själva väljer att handla, kan ha återverkningar på vad vi själva utsätts för. David säger ju: Lycklig den som tar sig an den svage, honom skall Herren rädda på olyckans dag. Herren bevarar honom och ger honom liv, han prisas lycklig i landet. Du låter inte fiender sluka honom. Herren stöder honom när han ligger sjuk. På sjukbädden gör du honom frisk.

Hur ska vi förstå detta? Det låter som om den som tar sig an den svage har fått ett särskilt löfte från Herren om nåd och beskydd – för det är vad dessa versar tycks säga. Men riktigt så enkelt är det inte. För det förtjänar att strykas under: Att vi människor skulle få vad vi förtjänar är inte en biblisk tanke – det är ju snarare det som kallas karma, vilket är en tankesystem som inte alls har med kristen tro att göra.

Tvärtom säger ju Jesus när han undervisar att Gud låter sin sol gå upp över och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga (Matt 5:45), vilket sätter fingret på något mycket viktigt: Gud svarar inte på vår bön på det ena eller andra sättet för att vi har gjort eller inte har gjort det ena eller andra. Gud svarar på vår bön, och gör det på det absolut goda sättet, för att han är den han är. Den kristna trons centrum är att vi människor får oändligt mycket mer nåd och välsignelser än vad vi förtjänar – eftersom Gud är god, eftersom han är en barmhärtig och kärleksfull fader. Det vill han visa för oss, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen och för varje dag som du ger. Tack för att du den här dagen och alla dagar ger oändligt mycket mer än vad jag eller något av dina barn någonsin kan förtjäna. Tack för att grunden för det inte är vad jag har gjort eller inte gjort, utan är att du är den du är, idag och alla dagar.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: