2020-10-16: Kvällsandakt

Fredag, 16 Oktober, 2020.
Psalm 578 – ”Jesus, låt din kärleks låga”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 41

För körledaren. En psalm av David. Lycklig den som tar sig an den svage, honom skall Herren rädda på olyckans dag. Herren bevarar honom och ger honom liv, han prisas lycklig i landet. Du låter inte fiender sluka honom. Herren stöder honom när han ligger sjuk. På sjukbädden gör du honom frisk.

Jag sade: ”Herre, visa mig nåd, gör mig frisk, jag har syndat mot dig.” Mina fiender säger elakt om mig: ”När skall han dö och hans namn plånas ut?” De som besöker mig talar tomma ord, de lägger allt ont på minnet, går sedan ut och sprider det. Alla mina ovänner viskar om mig och smider onda planer mot mig. ”Något fruktansvärt har drabbat honom, där ligger han och reser sig aldrig.” Också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig.

Men du, Herre, visa mig nåd, hjälp mig upp, så får jag ge dem vad de förtjänat! Om min fiende inte får triumfera vet jag att jag är älskad av dig. Jag är utan skuld, därför stöder du mig, du låter mig alltid vara dig nära. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet! Amen, amen.

Betraktelse

Också nu ikväll tittar vi näramre på Psaltarens psalm 41, men från ett lite annat håll än vid andakten i morse, då vi framförallt stannade upp vid denna psalms första stycke och dess beskrivning av hur den är lycklig som tar sig an den svage. I de orden ligger en uppmaning till dig och mig att vara uppmärksamma på sådana som kan behöva vår uppmärksamhet och vår omsorg. Men vi ska inte göra det för att få någon särskild välsignelse, vi ska göra det för att vi själva har en Gud som tar sig an alla som kommer till honom.

I andakten nu ikväll stannar vi istället upp vid psalmens mitten-stycke, där David talar om något som vi har mött också tidigare: vad han drabbas av på grund av sina fiender. Dessa fiender tycks längta efter Davids död, de talar tomma ord, de lägger allt ont på minnet, och går sedan ut och sprider det. Det viskas och det smids onda planer. Och allra sist beskriver David den kanske allra mest svidande attacken mot honom, en väns svek: Också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig.

Låter något i denna sista mening bekant? Många har uppfattat den som ett slags profetia över det som sker på skärtorsdagens kväll – att Judas, som åt tillsammans med Jesus och de övriga lärjungarna, senare samma kväll förrådde sin mästare. Evangelisten Johannes refererar Jesus till och med till dessa ord (se Joh 13:18). Jesus är davidssonen, han gjorde Davids ord till sina egna. Men Jesus är också frälsaren, som gicks korsets väg som en konsekvens av sin och Faderns kärlek till alla människor, också fiender och förrädare. Också dig och mig. Och han bjuder oss till sitt bord, för att dela det bröd med oss som är han själv. Inte på grund av vilka vi är, utan på grund av att han är den han är.

Förbön

Tack, käre Herre, för den dag som gått och för den kväll som nu är här. Kom och var mig nära med din nåd och din frid, med ditt beskydd och din välsignelse. Tack att du av kärlek gick korsets väg för min skull, och för alla människor. Låt det få bli känt för fler, och djupare rotat i mig, i mitt liv och i min tjänst.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: