2020-10-15. Morgonandakt

Torsdag, 15 Oktober, 2020.
Psalm 225 – ”Jesus är ute och söker”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 40:1–12

Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och bäva och sätta sin lit till Herren.

Lycklig den som litar fast på Herren och inte vänder sig till de trotsiga och dem som avfaller till lögnens makter. Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.

Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

Betraktelse

”Länge väntade jag” – det tyder på en mycket uthållig bön, som leder över till en av sig själv framträngande lovsång som Gud lagt i min mun.

I slutversarna riktas faktiskt viss kritik mot tanken att det är våra offer (här: av djurkött och mat) som åstadkommer omsvängningen i Guds beteende. Det är nästan tvärtom – tempeloffer utan hjärtats tro och ödmjukhet är att tänka förolämpande lågt om Gud! Som om det ginge att mata Gud, eller prata omkull honom med långa gudstjänster! Nej, troheten mot den lag jag redan har läst i bokrullen (Bibeln), som jag tack och lov känner – den är den avgörande skillnaden mellan självisk bön och bön i ande och sanning (Joh. 4:23 f). Bibeltrohet syns framför allt i vad en människa gör som svar på Guds ord, Matt. 7:24-27.

Psalmisten betonar: jag håller inte tillbaka mina ord, min lovprisning, av dig, Gud, och håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Jag tar inte Guds hjälp för självklar, som om den vore en rättighet jag har. Den är en gåva jag tackar Fadern för – med hög röst! En verklig dialog är vad som behövs. Gud är ingen varuautomat, där människan stoppar i en bönepeng, och automatiskt får ett stycke gott av den store Tillfredsställaren och Önskeuppfyllaren. Han är en levande Gud, en himmelsk Fader, full av både heliga krav och en oändlig barmhärtighet mot sina älskade barn. Lär mig gå den vägen, så att det blir sant om mig, när jag ber: ”Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta”.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för att jag får ännu en dag av dig. Hjälp mig att den här dagen att djupare förstå att jag är ditt älskade barn. Lägg din lag allt tydligare i mitt hjärta, hjälp mig att göra din vilja, för du är min Gud.

Denna nya dag ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: