2020-10-15: Kvällsandakt

Torsdag, 15 Oktober, 2020.
Psalm 209 – ”O Gud, all sannings källa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 40:13–18

Jag hotas från alla håll av olyckor utan tal. Mina synder har hunnit upp mig, jag förmår inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och modet sviker mig. Jag ber dig, Herre, befria mig! Herre, skynda till min hjälp! Skam och smälek må drabba alla som vill beröva mig livet. Låt dem vika tillbaka med vanära, de som vill mig ont. Må de rysa av skam, de som nu skrattar hånfullt åt mig.

Men alla som kommer till dig skall jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp skall alltid säga: ”Herren är stor.” Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig! Min hjälp och min räddare är du. Min Gud, dröj inte!

Betraktelse

”Mina synder har hunnit upp mig” – det är en tolkning som bedjaren tar till för att begripa sitt elände, där ”jag hotas från alla håll av oräkneliga olyckor”. Det är som om Jobs vänner hade flyttat in i hans tankar och självbild. I Jobs bok drabbas den helt rättrådige och gudfruktige Job av en serie fruktansvärda olyckor, som hans tre tillresta vänner ihärdigt försöker få Job att inse måste vara Guds straff för dennes egna synder. Job bestrider detta ursinnigt. Orsaken är en enda: Guds fruktansvärda orättvisa i att straffa och plåga en oskyldig.

Gud tar i slutet av Jobsboken till orda och underkänner helt vännernas ”rationella” förklaring av lidandets mysterium (på ett sätt som liknar Jesu svar i Joh. 9:3 på frågan om vem som är skuld till att någon kan födas blind). Det är inte människor givet att kunna ge en sådan förklaring – eller ens att kunna begripa och ta emot den, och därför ges den inte.

Det är inte fel att fundera över sin egen roll och sitt eget ansvar för saker som går fel i ens liv, men ingen ska tro sig om att kunna tänka sig fram till en förklaring på det problemet. Den som ber ska inte heller tro att en djupare självrannsakan eller intensivt upprepad syndabekännelse eller annat självplågeri är vägen till att bli hörd och hjälpt av Gud. Man blir hörd och får svar, bara därför att Gud är god. Det är aldrig resultatlöst eller meningslöst att be i sin nöd, även om det kan ta tid, plågsam tid, att förstå svaret.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen. Tack för din närvaro under den, och för din närvaro just nu. Tack för din godhet och för din nåd, och för att det är grunden för att du hör mig när jag ber, och grunden för att jag får vara ditt barn.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: