2020-10-14: Morgonandakt

Onsdag, 14 Oktober, 2020.
Psalm 218 – ”Jag har ofta frågor, Herre”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 39:1-9

För körledaren. En psalm av David. Jag tänkte: Jag skall ta mig i akt och inte synda med min tunga, jag skall sätta lås för min mun, så länge gudlösa är inom hörhåll. Så höll jag mig tyst och blev stum, jag teg, men till ingen nytta. Min plåga blev bitter, hjärtat brände i mitt bröst, jag stönade, det brann som eld. Jag kunde inte tiga. Herre, lär mig inse att jag skall dö och hur få mina tillmätta dagar är, inse att jag är förgänglig. En handfull dagar är allt du ger mig, för dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan, som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar, hon vet inte vems de en gång skall bli. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt hopp står till dig. Befria mig från alla mina synder, låt mig slippa bli smädad för dårskap.

Betraktelse

Om vi ska genrebestämma den här psalmen bör den placeras i kategorin klagopsalm. Psalmisten lider under något som han förstår som Guds straff och inleder ett tystnadslöfte för att inte orsaka ännu mer av Guds vrede. Precis som en person med spelmissbruk installerar ett filter på sin dator, tar psalmisten till en yttre åtgärd för att hindra sig själv från misstag.

Vad han lider av framgår inte, men det verkar vara något som får livet att verka meningslöst. Där i sin tystnad inser han något om sig själv. Att den yttre åtgärden, att vara tyst, inte fungerar. Vreden är enorm inom honom, det står att hjärtat brände i hans bröst. Synden försvann inte för att han försökte kontrollera den, den fanns kvar och förtärde honom inifrån.

I det läget gör han det rätta: han går till Gud i bön. I sin bön ber han inte om svar på allt, men han ber om en riktning. Man kan till och med säga att han ber om att få veta meningen med livet, för han förstår att han är så förgänglig. Han inser att hans liv är ingenting jämfört med Guds perspektiv. Psalmistens bön låter nästan som hämtad från Predikaren, och parallellerna är tydligt här. Han inser att allt vi lägger på hög inte kommer att vara till någon nytta i det långa loppet, att ingenting i livet spelar någon roll om vi inte är förankrade i det hopp som finns hos Gud.

Genom misär och ångest har den här psalmisten kommit fram till stora insikter om Gud och sig själv och kan därigenom komma till Gud med förnyat förtroende. Låt oss aldrig glömma att Guds vägar och syfte med oss inte är avhängigt om det går bra för oss. Även när vi går igenom becksvarta dagar har Gud en plan för våra liv. Då får vi inte stänga inne oss i oss själva, utan gå till vår gode Fader i bön.

Förbön

Herre, lär mig inse att jag skall dö och hur få mina tillmätta dagar är, inse att jag är förgänglig. Låt mig var morgon, oavsett sinnesstämning, få förnya min överlåtelse till dig och påminnas om det hopp jag har hos dig. Jag ber inte om svar på allt, jag ber bara att du ska visa den väg jag ska gå, den väg som leder till livet.När allt annat faller, vad har jag då att hoppas på? Bara på dig.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: