2020-10-13: Kvällsandakt

Tisdag, 13 Oktober, 2020.
Psalm 310 – ”O Gud, du mig ej överger”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre Jesus, jag ber dig, kom till mig och hjälp mig lägga undan allt som tynger och visa mig vad du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 38

En psalm av David, till påminnelse. Herre, tukta mig inte i din vrede, straffa mig inte i din harm! Dina pilar har trängt in i mig och din hand vilar tung på mig. Ingenting är helt på min kropp för din vredes skull, ingenting är friskt i mig för mina synders skull. Min skuld har växt mig över huvudet, den är en börda, för tung för mig. Mina sår stinker och varas för min dårskaps skull. Jag är krokig och böjd, dagen lång går jag sörjande. Höfterna brinner av smärta, ingenting är helt i min kropp. Jag är kraftlös och krossad, jag skriker ut mitt hjärtas jämmer.

Herre, du känner min längtan, mina suckar når fram till dig. Mitt hjärta bultar, mina krafter sviker, mina ögons ljus har slocknat. Mina vänner och grannar skyr min plåga, mina närmaste håller sig borta. De som står efter mitt liv gillrar fällor, de som vill mig ont förtalar mig och tänker ständigt på svek. Jag är lik en döv som ingenting hör, en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, en som inte kan svara. Men, Herre, jag hoppas på dig, du skall svara mig, Herre, min Gud. Jag är rädd att de skall skratta åt mig, de som hånar mig när jag snavar. Ty jag är nära att stupa, jag är ständigt plågad. Jag bekänner min skuld, jag sörjer över min synd. Fiender utan orsak har jag många, talrika är de som hatar mig utan skäl. De lönar gott med ont, de är emot mig för att jag sökt det goda. Överge mig inte, Herre, min Gud, dröj inte långt borta!

Betraktelse

Vi ska i kvällens andakt stanna till och fördjupa oss ännu lite mer i fråga om den ensamhet som dagens text talar om. Författaren till texten skriver om sina olika plågor och kval, och säger att ingen av personens nära och kära vill komma nära. Det verkar vara så att personen står helt ensam med alla sina svårigheter. Kanske håller allt på att bli helt övermäktigt att hantera. Men Gud är inte den som överger. Även om allt ibland kan tyckas gå emot så mycket det bara går, så är vi inte ensamma. Vår Gud har redan mött och gått före oss i alla kval och svårigheter. Och vår Gud har redan lyft den tunga bördan från våra axlar. Det kanske inte alltid verkar vara så här på jorden. Men faktum är att det lilla hopp till Guds rättfärdighet som författaren uttrycker, är ett hopp som vi alla kan ta till oss. För Gud sände sin son Jesus att rädda världen från döden. Genom Jesu liv som han ger oss i gåva, så har vi ett evighetshopp som Gud låter lysa för oss, även i de mörka stunderna. För även om det just nu verkar hopplöst, så har Gud lovat oss att framför oss finns en ljus framtid där vi helt upprättade har full gemenskap med Gud. Det är detta hopp som Jesu liv har gett oss och det är ett evigt löfte som vi kan lita på, även när vi upplever de kvalfyllda stunder som psalmen talar om. Kanske särskilt då blir ljuset från dessa löften något som vi kan luta oss mot och hämta ny kraft ifrån.

Förbön

Jesus, vi tackar dig för att du har räddat mig. Tack för att jag aldrig behöver vara ensam. Tack för att du bär genom allt, både när det är svårt och när det är lätt. Jag ber dig, omslut mig helt i din frid och i ditt beskydd och led mig på din väg.

Vi ber för alla som känner sig ensamma denna kväll. Kom och var dem nära och skänk dem din eviga tröst. Ta hand om alla som är ledsna och fyllda av ångest och skänk dem din frid. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: