2020-10-12: Morgonandakt

Måndag, 12 Oktober, 2020.
Psalm 238 – ”Jag lyfter mina händer”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 37:1–15

Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt! De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan. Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg. Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften. Stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig, det leder bara till ont. De som gör det onda skall drivas bort, men de som hoppas på Herren får äga landet. En kort tid, och den gudlöse är inte mer, du letar där han fanns, och han är borta. Men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred. De gudlösa vill den rättfärdige ont, och de visar tänderna mot honom. Herren ler åt dem, han ser att deras stund kommer. De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar för att fälla den fattige och förtryckte, för att slakta den som handlar rätt. Men svärdet tränger in i deras eget hjärta, och deras bågar bryts sönder.

Betraktelse

Två gånger uppmanar psalmisten: ”Reta inte upp dig på de onda, — på den som har framgång och når sina onda syften.” Alltså, ta det lugnt, det som sker det sker och du kan inte göra något åt det, även om det är fel och orättvist och ont. Det låter som att stoiskt tålamod är den bästa hållningen. Är det?

Stoikerna – en filosofisk livsförståelse i den antika Medelhavsvärlden – menade att en människa har lika mycket frihet som en hund bunden vid en kärra; när kärran börjar rulla är det bara att springa med eller släpas till döds mot vägens stenar. En människa som upprörs och gör motstånd mot sitt öde är som ett oförnuftigt djur och kommer att alltmer sårad och olycklig släpas med till sitt livs ände. Det förnuftiga är att inte låta känslorna ta överhanden utan bevara ett orubbligt lugn i accepterandet av det oundvikliga. Kan man inte kontrollera det som händer, så kan man i alla fall kontrollera sig själv – självbehärskning är det vuxna sättet att möta livet.

Men grunden för psalmistens hållning i Ps. 37 är inte idealet självbehärskning, utan förtröstan på Gud. Bli som ett barn, säger Jesus (Matt. 18:3). Gud har nämligen den slutliga kontrollen över allt, och han är god och rättfärdig. Vi människor kan inte döma rättvist, och vi kan inte verkställa någon fullständig rättvisa heller, men det kan Han – och kommer också att göra. Därför kan vi lugnt överlämna saken (även om den är så jättelik som världens samlade orättfärdighet) till hans heliga och barmhärtiga dom. ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.”

Förbön

Tack, käre Herre, för denna nya dag och vecka som nu ligger framför. Hjälp mig att under den lägga mitt liv i din hand, att lita på dig och på att du kommer att handla. Hjälp mig att inte reta upp mig på eller fästa min uppmärksamhet på andra människor och på vad de gör, utan att fästa min uppmärksamhet på dig och det du gör.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: