2020-10-10: Morgonandakt

Lördag, 10 Oktober, 2020.
Psalm 184 – ”Jesus kär, var mig när”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 36

För körledaren. Av Herrens tjänare David. Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta, hos honom finns ingen fruktan för Gud. Synden smickrar honom till att tro att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd. Hans ord är ondska och svek, åt insikt och godhet vänder han ryggen. Han ligger på sin bädd och smider onda planer, han har slagit in på orätt väg, han skyr inte något ont.

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd aldrig vika från de dina, din rättfärdighet aldrig från de redbara. Låt inte de stolta trampa ner mig, låt inte de onda driva bort mig. Där ligger de, ogärningsmännen, slagna, reser sig aldrig.

Betraktelse

Psalmen har två halvor. Först en negativ halva om den gudlöse, sedan en positiv halva om Guds nåd och trofasthet.

David målar först upp en bild av den som kallas ”gudlös”. Vad är det att vara ”gud-lös”? Det är att inte erkänna att Gud finns. Man har skakat av sig Gud, i alla fall har man försökt. Man har vänt Gud ryggen. Och eftersom man inte har ögon i nacken ser man inte den, som ser allt. Då tror man att man kan företa sig vad man vill. ”Ingen ser mig!” Men den människa som räknar bort Gud, bedrar sig själv. Ingen människa kan egentligen göra sig gudlös – för Gud finns ju.

När man inte har Gud framför ögonen, tappar man också bort sin medmänniska ur synfältet och i slutet av psalmen ber David om beskydd för ”de stolta”, ”de onda”, ”ogärningsmännen”. Visst skulle man kunna säga att kung David hade kvalificerat sig för att räknas in bland ”ogärningsmän” med tanke på vad han tänkte ut och planerade med sitt äktenskapsbrott med Bat-Seba och sedan ”smider onda planer” så att Bat-Sebas make, Uria, säkert skulle bli dödad när han stred för – kung David ….!

Är David gud-lös? Ja, han är på väg att bli det. Men Herren sänder profeten Natan till David med ett knivskarpt budskap: Du är den mannen! (Läs 2 Sam 12 och Psalt 51!) Och David blir avslöjad, omvänd så att han ser Herrens blick och ansikte, och ser plötsligt sig själv och sin onda gärning i ljuset av Guds ansiktes helighet. Och han blir förkrossad. Det blir hans räddning. Han försvinner inte längre in i sitt mörker, undan Guds blick.

Även om du kanske inte har haft planer i klass med Davids så har du kanske ändå någon gång erfarit det som psalmen beskriver: att onda tankar, avund, otukt, gammal bitterhet över orättvisor, girighet och allt möjligt vill få dig att tro att du kan ge utrymme för det i ditt liv – utan att Gud ser det eller vet om det. Det är lätt att fastna i en ond spiral. Därför är det viktigt att lyfta blicken och ta till sig fortsättningen av psalmen. Vi möts i kväll!

Förbön

Käre Fader, tack för en ny dag och för att du känner den och möter mig med din nåd redan innan jag vaknar. Tack för att din nåd välver sig över mig som själva himlavalvet och för att du skyler mig som en fågel skyler sin unge under sina vingar. Bevara mig och alla som står mig nära i trygghet idag. Hjälp oss att se ditt ljus idag och följa det.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: