2020-10-09: Morgonandakt

Fredag, 9 Oktober, 2020.
Psalm 81 – ”Herre, samla nu oss alla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 35:1-10

Av David. Herre, kämpa mot dem som kämpar mot mig! Strid mot dem som strider mot mig! Tag rustning och sköld, grip in till min hjälp! Höj spjut och lans mot mina förföljare! Säg till mig: Jag är din räddning. Skam och vanära må drabba dem som står efter mitt liv. Låt dem som har ont i sinnet mot mig vika tillbaka i smälek. Låt dem bli som agnar i vinden, när Herrens ängel driver bort dem.

Låt deras väg bli mörk och hal, när Herrens ängel förföljer dem. Ty utan skäl lade de ut sitt nät och grävde en grop åt mig. Låt fördärvet överraska dem, låt nätet de lagt ut snärja dem själva och låt dem falla i gropen de grävt. Jag skall jubla över Herren och glädjas åt hans hjälp. Hela min varelse ropar: Herre, vem är som du? Du räddar den svage från hans överman, den svage och fattige från plundraren.

Betraktelse

Vår psaltarvandring fortsätter, och denna fredag stannar vi upp vid och tittar närmare på Psalm 35, som tar upp ett tema som är vanligt både i bibeln och i livet i stort: kamp. David bjuder på ett direkt och tydligt sätt in Gud i denna kamp, till att kämpa på Davids sida och för Davids sak: Herre, kämpa mot dem som kämpar mot mig! Strid mot dem som strider mot mig! Tag rustning och sköld, grip in till min hjälp! Höj spjut och lans mot mina förföljare!

Denna inbjudan, eller kanske snarast uppmaning, kan tyckas drastisk, men går tillbaka på ett löfte och ett verkligt ingripande i ett mycket avgörande skede i Israels folks historia: uttåget ur Egypten. Mitt under uttågets inledningsskede, alldeles innan folket ska till att gå genom sävhavet, förmedlar Mose ett löfte från Gud till det villrådiga och rädda folket: Herren skall strida för er, och ni skall vara tysta!

Bibelns ord är ord formulerade för länge sedan, men talar lika tydligt och gäller lika mycket i den här tiden. Därför är Guds löfte förmedlat via Mose till Israels folk också ett löfte till dig och mig som lever idag. Också för oss och in i de kamper som vi kämpar den här dagen, vill Gud tala in dessa ord: Herren skall strida för er, och ni skall vara tysta!

Men vi skall inte vara tysta för att vi inte skulle ha något att säga, utan vi skall vara tysta så att vi också mitt i kampen kan höra vår himmelske Fader tala. I vilken kamp behöver du och jag den här dagen göra som David – det vill säga bjuda in Gud att kämpa för oss?

Förbön

Tack, käre Herre för också den här dagen. Tack att du kämpar och strider för oss, hjälp oss att bjuda in dig till de kamper vi måste kämpa. Hjälp oss att kunna säga som David: Herre, vem är som du? Hjälp oss att den här dagen och alla dagar leva av, för och genom dig.

Vi ber om din ledning och ditt beskydd idag. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Beskydda dem som är i de mörka dalarna, i smärtans, ångestens och rädslans mörkaste dalar, bär dem i din famn. För ditt namns och din barmhärtighets skull. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: