2020-10-08: Morgonandakt

Torsdag, 8 Oktober, 2020.
Psalm 178 ”Som skimret över hav och sky”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 34:1–11

Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.

Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov. Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds. Lova Herren med mig, låt oss tillsammans ära hans namn! Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan. Se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam. Jag eländige ropade, Herren hörde, han räddade mig ur all min nöd. Herrens ängel håller vakt kring hans trogna och räddar dem. Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom! Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist. Lejon kan lida nöd och hungra, de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

Betraktelse

I detta avsnitts sista vers (11) heter det: ”Lejon kan lida nöd och hungra, de som sökt sig till Herren saknar ingenting”. Lejonet kallas ibland för djurens konung, därför att det rent fysiskt kan rå på nästan alla andra djur och göra dem till sin mat. I Psalt. 104 beskrivs detta som en del av Guds ordning för naturen, ”de unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud” (v. 21) – och får den i regel. Likväl kan sådana naturliga orsaker som ovanlig torka eller plötslig istid göra att även det starkaste av rovdjur inte klarar att överleva.

Men händer inte sådant även människor, även de gudfruktigaste? Jo, hungersnöd och sjukdomar kan skörda sina offer vitt och brett, långt innan det normalt är dags att dö. Och vi vet att dödligheten i varje mänsklig population är hundraprocentig. Är det då någon skillnad mellan människor och djur? Eller mellan goda människor och onda? Gör böner någon skillnad?

Ja, Psaltaren är bönboken från generationer av (judiska) människor som vet att Gud kan göra skillnad i deras liv som lärt känna Honom och talar med honom. Det handlar inte om att ha ett automatiskt skydd mot allt ont, eller om lära sig de rätta orden eller hitta en smartare böneteknik, utan om att engagera sitt hjärta, sitt innersta i en dialog med Skaparen, Fadern. En dialog som vi nu vet går via vår sammanväxthet med Sonen, Jesus, Frälsaren och hans Ande i vår egen ande. Det sammanväxandet är både ett faktum som skett och en uppgift att fullgöra varje ny dag. Att be är hoppfullt och givande.

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen, och för att du bjuder på varje ny dag. Påminn mig och visa mig idag, käre Herre, att det gör skillnad att ha lärt känna dig och att det gör skillnad att i bönen tala med dig. Kom och fyll mitt hjärta av bönelängtan, dra mig längre in i gemenskapen med dig.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: