2020-10-08: Kvällsandakt

Torsdag, 8 Oktober, 2020.
Psalm 186 – ”Nu vilar folk och länder”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 34:12–23

Kom, mina barn, lyssna på mig, jag vill lära er att frukta Herren. Är du en som älskar livet och vill se många lyckliga år? Bevara då din tunga från ont och dina läppar från falska ord. Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla fred.

Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras rop. Herren inskrider mot dem som gör det onda, han utplånar deras minne på jorden. De rättfärdiga ropar, och Herren hör och räddar dem ur all nöd. Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom från allt. Han skyddar varje ben i hans kropp, inte ett enda skall krossas. Olyckan dödar den gudlöse, den rättfärdiges fiender står med skuld. Herren räddar sina tjänares liv, de som flyr till honom är fria från skuld.

Betraktelse

’Kom, mina barn, lyssna på mig, så ska ni få lära er att frukta Gud’. Det är fars och mors uppgift i den judiska kulturen. Föräldrarna är sina barns avgörande lärare i det viktigaste: att få en rätt relation till Gud, vår Skapare och himmelske Fader.

Nu kan orden ”frukta” + ”Gud” ge det felaktiga intrycket av att föräldrarna ska få barnen rädda för Gud, genom att plantera in en ångest i sina barn för att göra fel och då bli grymt straffade av en allseende och skoningslös Gud. I äldre generationer var det tyvärr inte ovanligt att en ovis kristen barnuppfostran resulterade i en rädsla för Gud och ett ångestfyllt medvetande om egen synd och ett konstant dåligt samvete. Men huvudsaken är att lära känna Gud och hans vilja, så att barnen gör det Gud vill.

Ser vi närmare på barnalärans innehåll, finner vi här en enkel undervisning om moral: att inte tänka, säga och göra ont, utan tvärtom det som är gott och skapar fred mellan människor. Det är vad Gud vill med sin skapelse: fred på jorden och fred med Gud i himlen. Att frukta Gud betyder alltså att lära sig respektfull uppmärksamhet, villig och hängiven lydnad för Gud. Detta leder till trygg frimodighet, glad hemhörighet i tillvaron, och tacksam kärlek till den som ger allt gott. Psalm 34 visar en människa som tror Gud om väldigt mycket gott! Att känna Guds lag skapar ordning och reda i ett moraliskt universum, och fostrar en känsla av både ansvar och duglighet, som gör livet gott för alla.

Allting kan missbrukas, även Guds Ord. Men missbruket upphäver inte (det rätta) bruket. Och det rätta bruket av Guds lag är att praktisera det jag förstår att Gud vill ha av mig, låta det bestämma hur jag handlar, i stället för mina egna idéer och impulser. Det öppnar och fördjupar relationen med den kärleksfulle Fadern.

Förbön

Tack, käre Herre, för ännu en dag som nu går mot sitt slut. Du, käre himmelske Fader, vet vad min dag har innehållit och vad den gjorde med mig. Vägled mig gneom din helige Ande, så att jag förstår vad du vill med mig och vill ha av mig. Låt mig få fördjupas i relationen till dig.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: