2020-10-07: Morgonandakt

Psalm 2 – ”Herren vår Gud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 33

Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud!

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Herren gäckar folkens planer och gör deras avsikter om intet. Men Herrens plan står fast för evigt, hans avsikter från släkte till släkte. Lyckligt det folk som har Herren till Gud, det folk han valt till sin egendom! Från himlen blickar Herren ner och ser på alla människor. Från sin tronsal betraktar han alla dem som bor på jorden, han som ensam gett dem liv och tanke och som följer alla deras gärningar.

Stora härar räddar inte kungen, stor styrka hjälper inte kämpen, stridshästar säkrar inte segern, de räddar ingen med all sin kraft. Men Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd, han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Betraktelse

Om man vill ha ett bibliskt rättfärdigande för att använda många olika instrument i gudstjänsten kan vi titta på inledningen av den här psalmen. Vi ska sjunga, vi ska använda lyra och harpa. Jag tror att Gud tillåter trummor, bas och gitarr också. Den här psalmen vill leda oss att tillbe Gud i högljudd sång, gärna ackompanjerad av instrument. Vi ska tillbe Gud i glädje och tacksamhet för den han är och det han gör.

Vi ser också i den här psalmen några av Guds karaktärsdrag. Gud är rättfärdig, han är trofast, han är kärlek, han är allsmäktig.

Det övergripande temat i psalmen handlar om Guds skapande kraft. Bibeln inleds med att beskriva när Gud skapar världen, och Bibeln avslutas med att beskriva himlen, den nya skapelsen. I psalmen återupprepas det vi kommer ihåg från 1 Mosebokens skapelseberättelse: Gud talar och saker händer. Eller med psalmens ord: Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Många människor längtar efter att få se mer av Guds ingripande aktiviteter i världen. Vi ber gärna och får gärna be Gud att han griper in med t.ex. helanden av olika slag. Men risken är att när dessa mirakulösa händelser uteblir tror vi att Gud inte är aktiv i världen. Då är den här psalmen en korrektur till den tanken. Gud är aktiv i världen och upprätthåller varje atom och molekyl med kraften av sitt ord. Varje morgon vi vaknar är det för att Gud har gett oss en ny morgon att vakna till. Varje gång vi känner vindens svalka eller solens värme är det för att Gud låter det ske. Han är aktiv, han är inte tyst. Detta är anledning nog att tillbe honom. Låt oss prisa Herren för hans välgärningar!

Förbön

Vi tackar dig Herre för din godhet mot oss. Tack för våra kroppar, för att de kan bära oss idag. Tack för våra ögon, att vi får se din hand i allt som rör sig. Tack för våra händer, att de kan känna på allt du skapat. Tack för vår mun, att vi får tillbe dig med sång och spel. Tack för allt du skapat och allt du gett oss. Hjälp oss att förstå att du inte är tyst, utan upprätthåller allt med ditt ord.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: