2020-10-07: Kvällsandakt

Onsdag, 7 Oktober, 2020.
Psalm 248 – ”Tryggare kan ingen vara”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 33

Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud!

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Herren gäckar folkens planer och gör deras avsikter om intet. Men Herrens plan står fast för evigt, hans avsikter från släkte till släkte. Lyckligt det folk som har Herren till Gud, det folk han valt till sin egendom! Från himlen blickar Herren ner och ser på alla människor. Från sin tronsal betraktar han alla dem som bor på jorden, han som ensam gett dem liv och tanke och som följer alla deras gärningar.

Stora härar räddar inte kungen, stor styrka hjälper inte kämpen, stridshästar säkrar inte segern, de räddar ingen med all sin kraft. Men Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd, han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Betraktelse

I morse tittade vi på skapelseaspekten i psalmen, ikväll ska vi titta närmare på hur Gud är involverad i sin skapelse. Från himlen blickar Herren ner och ser på alla människor, ger psalmen oss en påminnelse om. Gud ser allt som händer, han vet allt vi gör och allt vi tänker, för han har skapat oss. Allt vi gör, allt vi sagt och allt vi tänkt kommer vi att hållas ansvariga för inför Gud en dag.

Förutsatt att man tror på Gud finns det två sätt man kan reagera på inför ett sådant påstående. Det ena är att bli rädd. Man blir omedelbart väldigt ordentlig med sitt leverne och försöker att bete sig ordentligt för att inte göra Gud besviken eller arg. Detta är vårt naturliga sätt att förhålla oss inför Gud. Våra tankar och beteenden kommer alltid spontant att dras åt moralisk förbättring på grund så att Gud inte straffar oss.

Men det andra sättet att reagera på inför påståendet att Gud blickar ner och ser allt vi gör, är en oerhört trygghet. Eftersom Gud ser och vet allt och fortfarande inte har övergett oss måste ju betyda att han älskar oss och har en plan för oss.

Under den första rädslobaserade reaktionen ligger den felaktiga förståelsen att Gud blir förvånad över det som händer i världen. Att vi på något sätt skulle kunna omintetgöra Guds planer. Men psalmen försäkrar oss: Stora härar räddar inte kungen, stor styrka hjälper inte kämpen, stridshästar säkrar inte segern, de räddar ingen med all sin kraft. Ingenting i den här världen kan gå emot Guds plan, även om det ser ut så i det korta perspektivet.

Jesus har lovat oss att vara med oss alla dagar till tidens slut. Jesus har lovat oss att ingen kan rycka oss bort ur hans hand. Det är nog så att det största hindret mellan oss och Gud är vi själva. Låt oss ikväll gå till nattens vila och veta att Gud är allsmäktig, inte vi.

Herren gäckar folkens planer och gör deras avsikter om intet. Men Herrens plan står fast för evigt, hans avsikter från släkte till släkte. Lyckligt det folk som har Herren till Gud, det folk han valt till sin egendom!

Förbön

Tack, käre Fader för den här dagen. Tack för att jag inte varit ensam ett enda ögonblick. Du ser allt, allt jag inte ens hade velat nämna för mig själv. Ändå älskar du mig och jag får vara ditt älskade barn. Jag ber att ska få vila under ditt trygga beskydd. Tack för att inget kan rycka mig ur din hand.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: