2020-10-06: Kvällsandakt

Tisdag, 6 Oktober, 2020.
Psalm 656 – ”Visa mig, Herre, din väg”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag kommer inför dig denna kväll. Hjälp mig att lägga det som varit i dina händer, så att jag nu kan stilla mig en stund inför dig. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 32:8-11

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd – med tygel och betsel måste de tämjas.

Den gudlöse drabbas av många plågor, men den som litar på Herren skall omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla! Alla rättrådiga, ropa av fröjd!

Betraktelse

I andakten nu ikväll läser vi de resterande versarna av Psaltarens psalm 32, och vi märker att ett nytt tema framträder. I denna psalms första sju versar – som vi läste i andakten imorse – handlar det om förlåtelse. Nu tycks temat snarare vara att leva i Guds närhet och att låta sig formas av honom, eftersom det är något gott.

För i de första av den här kvällens versar tycks det vara Gud själv som talar, kanske specifikt till David, men också givetvis till dig och mig som läser detta. Gud talar om sin längtan efter att få komma till tals med oss, med orden: Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig. Det är något underbart – Gud vill komma till tals med oss, undervisa oss och vägleda oss!

Därpå får vi också ett gott och lättförståeligt råd: Var inte som en häst eller mula utan förstånd – med tygel och betsel måste de tämjas. Det tycks handla om en förmaning till självbehärskning – det är bättre att försöka tygla sig själv, än att någon annan ska behöva göra det. Men det handlar inte om att kväva sig själv till att bli ett viljelöst tamdjur. Det handlar om att söka Guds vilja, väg och ledning, som inte är något viljelöst eller tamt. Utan som tvärtom är något levande, verksamt och pulserande.

Vems röst är det vi hör i det andra stycket? Är det Guds goda råd och tydliga löfte – eller är det David som talar av egen erfarenhet och bjuder in oss att göra det goda valet att leva med Gud? Oavsett vilket så är det tydligt vilket som är det goda valet, som vi kanske redan har gjort eller som vi längtar efter att göra. Men som vi också kan och får göra på nytt, varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen, och för natten som nu kommer. Tack för dina visa råd och för dina underbara löften – hjälp mig att leva av, för och genom dem, idag och alla dagar. Välsigna och bevara mig under dina vingars beskydd och i din frid.

Vi ber också för dem vi mött idag, ta hand om dem och omslut dem i din trygghet Gud. Jesus vi ber dig att du ska komma till alla som är trötta och förtvivlade, hjälp dem. Kom och skänk din frid och trygghet till dem som är rädda och ledsna. Jesus, du Guds son, förbarma dig över världen och låt din rättvisa få råda. Vi ber om detta, i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: