2020-10-05: Morgonandakt

Måndag, 5 Oktober, 2020.
Psalm 181 – ”Nu är det morgon”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 31:1–9

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Du hatar dem som dyrkar falska gudar, men jag litar på Herren. Jag vill jubla av glädje över din godhet, du som såg mitt elände och tog dig an mig när jag led. Du gav mig inte i fiendens våld, du förde mig ut i frihet.

Betraktelse

I vers 6 läser vi: ”Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.” ( I 1917 års bibel lyder den: ”I din hand befaller jag min ande; du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud”). Enligt Luk. 23:46 slutar Jesus på korset sitt liv med att säga de orden: ”Fader, i dina händer befaller jag min ande, grek. pneuma”, och sedan andas ut [sitt sista andetag].

I Bibeln beskrivs ofta döden just som att man slutar andas. Gud tar tillbaka (Ps. 104:29) eller människan ger tillbaka sin livsande till Gud, och då är livet slut. Överlåtelsen av oss själva till Gud behöver vi öva. Människan har ett medfött inre motstånd mot att tro och lita på Gud, och därför behöver tron övas genom att uttryckas i ord och handling, varje dag.

Psalt. 31:6 har använts som aftonbön av bedjare i det Gamla och det Nya förbundet – versen finns t.ex. i dagens sista bön, Completorium, i kyrkans tidebön. Det är en bön, där man släpper taget om hela den föregående dagen och med förtroende lägger sitt liv i Guds händer inför medvetslöshetens timmar. Genom att varje kväll gå in i sömnens ”lilla död” med den överlåtelsebönen, övar man sig i att en gång släppa taget om hela sitt liv till Gud i den stora döden. – Men överlåtelse behöver jag som kristen öva mig i också vid dagens början, för att växa in i den trygga insikten att Gud är med mig i allt, hela tiden. Jag är inte ensam och svag inför allt det som ska träffa mig denna dag, jag går med Gud.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för att jag får ännu en dag av dig. Hjälp mig den här dagen, och varje dag, att öva mig i min tro, i ord och handling. Hjälp mig också att den här dagen växa in i insikten att du, käre himmelske Fader, är med mig i allt, hela tiden.

Käre Herre, hjälp oss den här dagen att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: