2020-10-05: Kvällsandakt

Måndag, 5 Oktober, 2020.
Psalm 185 ”O Kriste, du som ljuset är”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 31:10–25

Förbarma dig, Herre, jag är i nöd, mina ögon är skumma av sorgen, jag är matt till kropp och själ. Mitt liv rinner bort i ängslan och mina år i suckan. I nöden sviker mig kraften och benen murknar i min kropp för alla mina fienders skull. Jag blir hånad, jag är en börda för mina grannar, en skräck för mina vänner, de som ser mig på gatan viker undan. Jag är bortglömd som en död, jag är som ett krossat kärl. Jag hör folkhopen viska: ”Skräck från alla håll!” – de gaddar sig samman och smider planer mot mitt liv.

Men jag förtröstar på dig, Herre, jag säger: Du är min Gud. I din hand ligger mina dagar, rädda mig ur mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över mig, hjälp din tjänare i din godhet! Herre, svik mig inte när jag ropar. Låt de gudlösa stå med skam och tystna i döden, låt de läppar som ljuger förstummas, deras fräcka tal mot den rättfärdige i högmod och förakt.

Stor är din godhet, som du sparat åt dina trogna och som du ger i allas åsyn åt dem som tar sin tillflykt till dig. Du håller dem gömda hos dig undan människors ränker, du bevarar dem i ditt hägn undan elaka tungor. Lovad vare Herren, ty han var förunderligt god mot mig i nödens tid. Jag greps av oro och sade: Jag är bortstött från dig. Men du hörde hur jag bönföll dig, hur jag ropade till dig om hjälp. Älska Herren, ni hans trogna! Herren bevarar de trofasta, men de förmätna straffar han strängt. Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren!

Betraktelse

I denna psalm beskrivs en lidande människas nöd som både kroppslig och mental/social. Vältaligt beskrivs de fysiska plågorna – skumma ögon, kraftlösheten, benen som ”murknar”, och den oro och suckan som ständigt är där. Till det kommer ett socialt lidande, med ringaktning och skadeglädje från dem i omgivningen som vill att det ska gå illa för mig (det är gott om ”fiender” i psaltarpsalmerna). Dessutom orsakar jag den blandning av medlidande, irritation och obehag som gör mig till ”en börda för mina grannar, en skräck för mina vänner”, och får folk att gå över till andra sidan gatan på långt håll.

”Skräck från alla sidor!” (hebr. magor missaviv) är en fras som vi möter flera gånger i profeten Jeremias bok. Den är både ett utrop av skräck, som när en hel bygd ser fiender omringa sig från alla sidor, och en förbannelse, en önskan om en förskräcklig framtid. Exempel på det senare är när Jeremia i ett strafforakel säger till prästen och tempelpolisens chef Pashchur, att denne själv ska få det namnet och bli en ’skräck” (= extremt avskydd) för alla sina närmaste och dö i exil (Jer. 20:3–6).

Det finns verkligen mycket ont i tillvaron. Men psalmisten vet också att det finns ännu mera gott, eftersom Gud finns och inte är passiv i situationen. Det är inte så att det onda aldrig egentligen träffar de goda – det gör det visst, och även Guds trogna kommer i alla sorters svaghet och till slut död. Men Gud är med; ett av hans namn i Bibeln är Immanuel, hebreiska för ”Gud med oss”. Hans ”arm är inte för kort”, dvs. han tappar aldrig kontrollen eller glömmer bort oss då och då. Han hör oss, han sänder svar och lindring och framför allt sin närvaro, som till slut ska bli total. Svårt kan det bli, men aldrig hopplöst.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för ännu en dag med dig. Tack för din närvaro och alla dina goda gåvor. Tack att du hör våra böner, och för att du sänder svar och lindring och närvaro. Tack för dina löften, för att jag får längta efter deras uppfyllelse, och för att det aldrig blir hopplöst när du får vara med.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll

%d bloggare gillar detta: