2020-10-04: Morgonandakt

Söndag, 4 Oktober, 2020.
Psalm 333 – ”Änglarna sjunger i himlen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Uppenbarelseboken 12:7-12

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Betraktelse

Så är det återigen söndag, och vi gör ett uppehåll i vår psaltarvandring för att istället stanna upp inför den här söndagens särskilda texter och tema. Och denna söndag, som i det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer har namnet Den helige Mikaels dag, har temat Änglarna, och kallas ibland också därför för just Änglarnas söndag. Därför ska vi denna söndag, både i denna morgonandakt och i andakten ikväll, stanna upp inför änglarna och mera specifikt vad änglarna gör, för dom gör saker. Saker som också du och jag är inbjudna att göra.

Det mest uppenbara änglarna gör i textavsnittet som vi läser denna morgon, är att de strider. Strider för Gud och för Guds sak mot Guds fiende, som i texten både har många namn och vars huvudsakliga verksamhet beskrivs: han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Guds änglar strider mot Guds fiende och dennes verksamhet, mot alla de sammanhang som lånar sig till dem, och mot alla situationer och effekter som blir utkomsten av Guds fiende och hans verksamhet. Guds änglar strider mot ondskan, något som också du och jag är inbjudna att delta i.

En annan sak som Guds änglar gör är att de betjänar. Det är inget som beskrivs i den här texten, men vi kan dra oss till minnes exempelvis när Jesus efter sitt dop vistades i öknen i 40 dagar och där sattes på prov av Satan (som ju återkommer i texten vi läst denna morgon). Efter provet står det att Änglarna kom och betjänade Jesus (Matt 4:11; Mark 1:13). Och också det är något som du och jag är inbjudna att delta i.

Det är högst troligt att den här dagen kommer att innehålla möjligheter för att såväl strida som betjäna. Båda de uppgifterna kräver villighet, och båda kräver mod, om än av olika slag. Men låt oss be Gud att han utrustar oss med just det av villighet och mod att strida och betjäna, leva och verka, som behövs just den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen och för varje dag. Tack för den här dagen, vad du än har tänkt för mig, och vad den än kommer att innehålla. Rusta mig idag med den villighet och det mod som behövs för att likt dina änglar strida och betjäna i de sammanhang som du idag visar mig.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: