2020-10-04: Kvällsandakt

Söndag, 4 Oktober, 2020.
Psalm 483 – ”Guds änglar är hans sändebud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 1:47-51

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.” Då sade Jesus till honom: ”Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Betraktelse

Eftersom det idag är en söndag som kallas Den helige Mikaels dag, och som handlar om Änglarna, ska vi precis som vid andakten i morse stanna upp inför just änglarna och vad de gör, och vad de därigenom inbjuder oss till att delta i. I andakten i morse var detta att änglarna strider och betjänar som stod i fokus. Men Guds änglar gör mer än så.

Om du sjungt eller läst den psalm som är föreslagen i denna andakt (eller om du bara tittat på dess titel) så har du blivit påmind om att Guds änglar är hans sändebud. Detta finns antytt även i Johannesversarna vi läser denna kväll, där det ju talas om himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner.” Änglarna rör sig mellan Gud och oss, helt enkelt, och de bringar bud, och det finns många andra välkända exempel på detta i Bibeln, såsom när Ängeln Gabriel kommer till Maria med bud om att hon ska bli mor till Guds egen son (Luk 1:26/27-38) eller såsom när kvinnorna kommer till Jesu grav på påskdagens morgon och möter en ängel som berättar för dem att graven är tom, för att Jesus har uppstått. (Matt 28:1-10). Änglarna är Guds sändebud, och de nyheter de bära bud om är ofta goda.

En annan sak som Guds änglar har i uppgift att göra, är att beskydda. I Psaltaren kan vi till exempel läsa om hur Gud skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går, och att de bär dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten (Ps 91:11-12). Det beskydd som Gud utövar, utser han ibland sina änglar att utföra.

Och till båda dessa uppgifter, att vara sändebud och att beskydda, är också vi inbjudna att delta. Också en alldeles vanlig dag innehåller situationer där du och jag inbjuds och utmanas till att beskydda det skyddsvärda och att vara sändebud för de riktigt goda nyheterna, att Gud har blivit en människa som vi, och att han i Jesus Kristus lidit, dött och uppstått för varje människa. Också den här dagen och morgondagen kommer att innehålla situationer där vi precis som Guds änglar kan vara och göra skillnaden, som beskyddare och budbärare i Guds tjänst. Låt oss be Gud om klarsyn och mod till det.

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen, som nu går mot sitt slut. Tack för din omsorg och ditt beskydd, tack för dina änglar. Tack att du vill att de goda nyheterna om vem du är och vad du i Jesus Kristus har gjort ska nå varje människa. Ge mig idag och framöver klarsynen och modet i uppdraget att likt dina änglar vara beskyddare och budbärare i din tjänst.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: