2020-10-03: Morgonandakt

Lördag, 3 Oktober, 2020.
Psalm 756 – ”Bara i dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 30

En psalm, en sång vid tempelinvigningen. Av David. Jag vill lovsjunga dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet och lät inte mina fiender triumfera. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du gjorde mig frisk. Herre, du förde mig upp ur dödsriket, du gav mig liv, du räddade mig från graven.

Sjung Herrens lov, ni hans trogna, prisa hans heliga namn! Ofärd är i hans vrede, men i hans nåd är liv. Om kvällen är gråten min gäst men om morgonen jublet. När det gick mig väl tänkte jag: Jag skall alltid stå trygg. Herre, i din nåd ställde du mig på fasta berget. Men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt. Till dig, Herre, ropade jag, Herren bad jag om förskoning.

Vad har du för vinst av min död, av att jag sänks i graven? Kan mullen prisa dig? Kan den förkunna din trofasthet? Lyssna, Herre, skona mig, Herre, bli min hjälpare! Du vände min dödsklagan i dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.

Betraktelse

David uttrycker sin tacksamhet inför Herren som hjälpt honom i hans nöd. Liksom i andra sammanhang uppfattar David inte döden och dödsriket enbart som det ögonblick när livet upphör, utan som en verksam makt som tar tag i oss. Det är en kamp och Herren hjälper David. Han blir hjälpt ur djupet, han blir helad, löst ur dödsrikets våld.

Hela tiden använder David tilltalet Herre, som i äldre bibelöversättningar återgavs med stora bokstäver, HERRE. Det är Guds eget namn som döljer sig där. Vi känner inte det namnet, det är hans egen hemlighet, men han har genom sin son givit oss namnet Jesus när vi ska komma nära honom. Och Jesus är HERREN, så som Paulus tydligt skriver i brevet till församlingen i Filippi, Fil 2:11. Det är därför vi ofta avslutar våra böner ”i Jesu namn”. Det är inte bara en högtidlig formel utan verkligen PIN-koden till Fadern. Vi känner Jesus vid namn och med det namnet kan vi kliva rätt in i fadersfamnen!

När vi ber om hjälp, så som David har gjort i psalmen, så ska vi ha klart för oss, att den vi riktar vår bön till är den högste, HERREN, den ende som kan rå på dödens maktanspråk när det gäller oss. Han kan rädda vårt liv från graven. Inte så att vi inte kommer att dö. Det hör fortfarande till villkoren i denna världen. Men han har makt att uppväcka oss, och då måste död och grav släppa oss fria till uppståndelsens liv. Döden har näst sista ordet i vårt liv, men Jesus har sista ordet!

Förbön

Käre Herre himmelske Fader, tack för en ny dag som du har i beredskap för mig. Låt mig få vandra i ditt ansiktes ljus idag. Kläd mig i din glädje! Välsigna alla som står mig nära och alla som jag har omkring mig i min församling och på min ort. Skydda oss idag och låt din kraft vila över oss och vara i oss.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: