2020-10-02: Morgonandakt

Fredag, 2 Oktober, 2020.
Psalm 407 – ”Salig, Jesus, är den stunden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon enda av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 29

Ära Herren, ni gudasöner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn, fall ner inför Herren i helig skrud! Herrens röst över vattnen! Ärans Gud dundrar, Herren hörs över de stora vattnen. Herrens röst i sin kraft, Herrens röst i sin prakt, Herrens röst knäcker cedrarna, Herren knäcker Libanons cedrar. Han får Libanon att hoppa som en kalv, Sirjons berg som en vildoxe. Herrens röst slår blixtar, Herrens röst får öknen att skälva, Herren får Kadeshöknen att skälva. Herrens röst skrämmer hindarna att kalva, lämnar träden nakna. Allt i hans tempel ropar: ”Ära!” Herren tronar ovan himmelshavet, Herren tronar som konung för evigt. Herren ger styrka åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med fred.

Betraktelse

Vi har nu kommit fram till den 29e psalmen, som har ett tydligt tema: Guds röst. Guds röst, som hörs och som inte lämnar någon oberörd: inte människor, inte djur, inte ens naturen själv. Herrens röst hörs utöver och påverkar en mängd olika sammanhang, och vilka dessa sammanhang är kan vara värt för oss att särskilt stanna upp inför.

Det står till exempel om vatten: Herrens röst över vattnen! Ärans Gud dundrar, Herren hörs över de stora vattnen. Vatten, och särskilt vattenmassor och stora vatten, är i gamla testamentet en bild för kaos. Men över kaoset hörs Herrens röst.

Sedan står det också om öknen: Herrens röst får öknen att skälva, Herren får Kadeshöknen att skälva. Öknen, det torra och öde landskapet som är till synes livlöst. Men som också är det landskap där många människor har mött och/eller fått en fördjupad kontakt med Herren.

Öknen och de stora vattnen är också i mångt och mycket varandras motsatser, men i ingetdera av sammanhangen kan Herrens röst förkvävas eller hindras. I såväl kaoset som i livlösheten når Guds röst fram, särskilt när vi förstår att och hur vi ska lyssna efter den. Det gäller också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen och för varje dag. Tack för den här nya dagen: låt mig idag få höra din röst, oavsett om jag är i öknens livlöshet, i de stora vattnens kaos, eller någon helt annanstans. Gör mig genom din helige Ande lyhörd så att jag hör dig, och villig så att jag följer dig, idag och alla dagar.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: