2020-10-02: Kvällsandakt

Fredag, 2 Oktober, 2020.
Psalm 701 – ”Vi vill ge dig ära”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 29

Ära Herren, ni gudasöner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn, fall ner inför Herren i helig skrud! Herrens röst över vattnen! Ärans Gud dundrar, Herren hörs över de stora vattnen. Herrens röst i sin kraft, Herrens röst i sin prakt, Herrens röst knäcker cedrarna, Herren knäcker Libanons cedrar. Han får Libanon att hoppa som en kalv, Sirjons berg som en vildoxe. Herrens röst slår blixtar, Herrens röst får öknen att skälva, Herren får Kadeshöknen att skälva. Herrens röst skrämmer hindarna att kalva, lämnar träden nakna. Allt i hans tempel ropar: ”Ära!” Herren tronar ovan himmelshavet, Herren tronar som konung för evigt. Herren ger styrka åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med fred.

Betraktelse

Precis som i andakten i morse stannar vi denna kväll upp vid Psaltarens psalm 29, som i stora stycken handlar om och beskriver Guds röst. I andakten i morse stannade vi upp inför att Guds röst hörs och når ut över såväl de stora vattnen som öknen, ett faktum som vill påminna oss om att Gud är närvarande och vill komma till tals med oss i de mest skiljda sammanhang.

Men denna psalm talar om mer än Guds röst. Den talar också om vad som är en för oss människor lämplig respons på Gud och hans röst – nämligen att Ära honom. Allra först står det ju: Ära Herren, ni gudasöner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn, fall ner inför Herren i helig skrud! Och mot slutet läser vi: Allt i hans tempel ropar: ”Ära!”.

Till det sammanhanget och till den uppgiften kallar Gud också dig och mig. Att med tankar, ord och gärningar försöka göra allt vad vi kan för att ge Gud den ära som tillkommer honom. Den som ger styrka åt sitt folk och välsignar sitt folk med fred är värd all den ära som vi kan ge honom, och mer än så. Och all den ära som vi kan ge honom, den äran är det vår uppgift att på allt sätt försöka ge honom, idag och alla dagar.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen och för alla dagar som du ger. Tack för att du är den som ger styrka åt ditt folk och välsignar ditt folk med fred. Hjälp mig att den här dagen, genom tankar, ord och gärningar ge dig den ära som tillkommer dig.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: