2020-10-01: Morgonandakt

Torsdag, 1 Oktober, 2020.
Psalm 590 ”Som källor utan vatten”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 28:1–5

Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var inte stum! Svara mig inte med tystnad, då blir jag lik dem som lagts i graven. Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till dig om hjälp och sträcker mina händer mot ditt tempel, mot det allra heligaste.

Släpa inte bort mig med gudlösa och ogärningsmän. De säger sig vilja väl men har ont i sinnet. Löna dem för vad de gjort, för deras onda dåd! Löna dem för deras handlingar, låt deras gärningar drabba dem! De ger inte akt på Herrens verk, på allt vad han har gjort. Han skall riva ner dem, inte bygga upp dem.

Betraktelse

Svara mig inte med tystnad, då blir jag lik dem som lagts i graven = då kunde jag lika gärna vara död, helt bortom den livgivande kontakten med den Levande. Med andra ord: kan jag inte få kontakt med Gud, då är jag (som) död, då dör jag.

Vänder man på den satsen, blir insikten denna: den som stänger ner samtalet med Gud och låter det ersättas av ett oupphörligt samtal med sig själv som den intressantaste och mest givande varelsen i världen, är i färd med att krympa ner och döda sig själv. Vi tror kanske inte att det är så, eftersom det numera är så vanligt att utesluta Gud ur sitt liv, att det verkar gå bra ändå. Avtrubbningen och uttorkningen går så gradvis och långsamt att det inte alls känns farligt, och man delar ju vandringen med så många andra…

Men bedjaren i Ps. 28 vet om att det är så, och ber ivrigt om att slippa dela öde med ”de gudlösa”. Att bli ”medsläpad” av dåliga föredömen är lätt gjort och understöds av ens egen lättja och självcentrering. Så vi behöver be om att inte ”vara som folk är mest” när det gäller bönen, gudstjänsten, lyssnandet till Guds Ord. Där behöver vi tvärtom vara uthålliga, så finner vi livets väg.

Förbön

Tack, käre Far, för också den här dagen som du ger. Tack för allt det goda du ger åt var och en som kommer till dig. Hjälp mig idag att inte trubbas av eller torka ut i min tro, utan möt mig på nytt den här dagen med din helige Ande, med din kraft och din frid. Hjälp mig att vara uthållig, led mig allt längre in på livets väg.

Denna nya dag ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: