2020-09-30: Morgonandakt

Onsdag, 30 September, 2020.
Psalm 207 – ”En liten stund med Jesus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 27

Av David. Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? När de onda kommer emot mig för att slita mig i stycken, mina motståndare och fiender, då skall de själva snava och falla. Om en krigshär hotar mig känner jag ingen fruktan, om kriget kommer är jag ändå trygg. Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Ty han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han gömmer mig i sitt tält, han räddar mig upp på klippan. Nu kan jag triumfera över fienderna omkring mig. Jag vill offra i hans tält, offra med segerjubel. Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

Hör, Herre, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig. »Sök Herren«, manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig, visa inte bort din tjänare i vrede, du som varit min hjälpare. Stöt inte bort mig, överge mig inte, min Gud, du som räddar mig. Om min far och min mor överger mig skall Herren ta sig an mig. Visa mig, Herre, din väg! Led mig på en jämn stig, jag omges av fiender, låt inte mina ovänner sluka mig. Menedare träder fram, vittnen i våldets tjänst. Men jag är viss om att möta Herrens godhet här i de levandes land. Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!

Betraktelse

Den här psalmen är skriven utifrån tillståndet att vara förföljd utan orsak. På grund av allt som hände runt omkring honom längtar han att få komma till templet och tillbe Gud. Trots allt som händer talar psalmisten med självförtroende. Men det är kanske inte så mycket självförtroende som det är Gudsförtroende. Han litar inte på sin egen styrka, utan på Guds. Det är en säkerhet som kommer från någon som verkligen har upplevt Guds beskydd.

Det förstår vi eftersom han talar om Gud som ett värn för hans liv. Vi förstår bilden, den är inte ovanlig i psaltaren. Ett skyddsvärn är en militär term, ett skydd för de som flyr in bakom värnet eller muren. Psalmisten flyr in bakom Gud. Hos Gud är psalmisten trygg, oavsett vad som händer.

Men det är också där i värnet som han uttrycker sin längtan efter Gud. Mitt i dessa oförtjänta förföljelser ber han om en enda sak, som delas upp på tre böneämnen: att få vara i Herrens hus, att få se Herrens ljuvlighet och att söka svar i hans tempel.

Vi behöver också fly till Guds beskydd och söka svar hos honom. I alla omständigheter, men framför allt i motgångar behöver vi fly till Guds Ord, där han talar till oss, för att söka svar. Vi behöver gå till Guds Ord och meditera över alla de löften han ger oss där så att vi förstår att inte lita på vår egen styrka, utan att vi behöver fly in bakom det värn Gud är.

Aposteln Paulus uttrycker samma tanke i Romarbrevet 8: “Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.” Låt oss denna morgon söka oss till Guds närhet och söka svar hos honom.

Förbön

Vi tackar dig Herre för denna nya dag. Tack för ditt löfte att din nåd är ny varje morgon. Tack för ditt löfte att du aldrig överger oss. Tack för ditt löfte att inget kan skilja oss från din kärlek. Låt oss vandra i dina löftens ljus och inte förtrösta på vår egen styrka.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: