2020-09-30: Kvällsandakt

Fredag, 30 September, 2020.
Psalm 266 – ”Säg mig den vägen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 27

Av David. Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? När de onda kommer emot mig för att slita mig i stycken, mina motståndare och fiender, då skall de själva snava och falla. Om en krigshär hotar mig känner jag ingen fruktan, om kriget kommer är jag ändå trygg. Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Ty han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han gömmer mig i sitt tält, han räddar mig upp på klippan. Nu kan jag triumfera över fienderna omkring mig. Jag vill offra i hans tält, offra med segerjubel. Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

Hör, Herre, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig. »Sök Herren«, manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig, visa inte bort din tjänare i vrede, du som varit min hjälpare. Stöt inte bort mig, överge mig inte, min Gud, du som räddar mig. Om min far och min mor överger mig skall Herren ta sig an mig. Visa mig, Herre, din väg! Led mig på en jämn stig, jag omges av fiender, låt inte mina ovänner sluka mig. Menedare träder fram, vittnen i våldets tjänst. Men jag är viss om att möta Herrens godhet här i de levandes land. Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!

Betraktelse

I den andra halvan av psalmen ändras tonläget något. Från att vara en psalm med stort förtroende på Gud verkar andra halvan inte vara lika övertygad. Det är en bön som uttrycker längtan att vara i Guds närhet. Man skulle kunna säga att den här delen av psalmen beskriver det som vi kallar för anfäktelse. Det är den känslan eller tillståndet i oss då vi börjar tvivla på om Gud faktiskt älskar oss. Bönen känns torr, bibelläsningen långt borta, vi minns inte när vi gick i kyrkan senast och om vi gjorde det hade vi inte varit uppmärksamma ändå. Då är vi i anfäktelse.

När man är i det tillståndet gör många människor en dum sak. Man slutar ha med allt som heter Gud och kristendom att göra. Det är då vi slutar göra det som första halvan av psalmen säger att vi ska göra, nämligen förtrösta på Gud och inte oss själva. Vi behöver be den här psalmen och som Jakob när han brottas med Gud ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Det är en helt passande bön enligt den här psalmen.

Vi behöver frukta att vara utan Gud mer än något annat. När vi är i ett gott sinnestillstånd behöver vi kanske tänka på hur våra liv hade sett ut utan Gud, så att vi kan påminna oss om det när anfäktelsen kommer. För i slutändan lämnar inte Gud någon som vill vara i hans närhet. Han vill aldrig bryta ner vår tro. Är vi i anfäktelse vill han driva oss till en djupare förtröstan på honom. Det är svårt att tänka på när vi väl är där, men den här psalmen påminner oss att ”jag är viss om att möta Herrens godhet här i de levandes land.”

Förbön

Herre, när jag inte orkar mer, när du känns långt borta, när mina tankar bara är mörka, låt mig inte släppa taget om dig. Jag vill hoppas på dig just när allt är mörkt. Hjälp mig att vänta på din godhet. Hjälp mig att lita på att din plan är bättre än mig egen. Låt ingen människa gå miste om din kärlek.

Vi ber för natten som ligger framför oss. Låt oss då tryggt vila under ditt beskydd och veta att när vi lägger oss för att sova sista gången kommer vi att vakna och stå heliga och fläckfria inför dig. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: