2020-09-29: Morgonandakt

Tisdag, 29 September, 2020.
Psalm 704, ”Din trofasta kärlek”.

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, vi ber dig, kom och stilla oss i denna stund, så vi kan ta emot det du nu vill ge oss. Amen.

Bibeltext – Psaltaren 26

Herre, skaffa mig rätt, ty oförvitligt har jag levat. På Herren förtröstar jag utan att vackla. Granska mig, Herre, och pröva mig, rannsaka hjärta och njurar! Jag har din godhet för ögonen, och jag lever i din sanning. Jag sitter aldrig i lag med lögnare och sluter mig inte till hycklarna. Jag hatar de ondas skara och sitter inte i lag med gudlösa män. Jag sköljer i oskuld mina händer och går runt ditt altare, Herre, jag låter tacksägelsen ljuda och vittnar om alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort mig med syndarna, ge mig inte en mördares död. De är redo till lömska brott och har handen full av mutor. Men jag lever oförvitligt. Befria mig, var barmhärtig! Jag står på säker mark. I tempelskaran prisar jag Herren.

Betraktelse

Dagens psalm är skriven av David, som onekligen verkar leva ett liv omgärdad av en del otrevliga typer och sammanhang. Man kan nog konstatera att det inte alltid var särskilt lätt att vara David. Men även om David fick möta mycket svårigheter från sin omgivning, så hade han någon som alltid fanns till hans hjälp och stöd: Gud. David skriver att han sätter sin tro och tillit till Gud.

Det kan kanske sedan låta som att David hade den perfekta tron när han skriver ”På Herren förtröstar jag utan att vackla.” Men detta ska inte förknippas med betydelsen av att vara någon slags super-troende som har en perfekt och felfri tro och liv. Att tänka så kan bli förödande för ens egna liv och situation, om man tänker att vissa personer har nått upp till en nivå av en perfekt tro, för så är det inte, även David sviktade ibland med sin efterföljelse till Gud. Men hur kan man då tänka om betydelsen av Davids ord?

En tro som inte vacklar är i Davids fall, liksom för oss, en tro på en nådefull Gud, en Gud som förstår. David skriver att Gud kan pröva hans hjärta och njurar. I Davids kontext stod hjärtat som bild för en människas innersta tankar och njurarna var platsen för en människas känslor. Gud känner alltså vårat innersta, till och med bättre än vi själva gör. Med detta sagt kan vi alltså vila i tryggheten av att vi har en Gud som är så mycket större och som aldrig sviker. Vi har en Gud som har gett oss löften av räddning och frid. Dessa löften är uppfyllda av Jesus Kristus. Jesus som Gud, trogen sina löften, sände till världens räddning. Att vi har tagit emot dessa löften är vad som gör att vi inte vacklar. För hur mycket det än gungar i livet, så finns det alltid en sann fakta att hålla sig i, och det är att Gud är den trofasta i relationen och Guds trofasthet vacklar aldrig.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen och för varje ny dag som du ger. Tack att för alla dina löften till mig i ditt ord, och tack för att du sände din Son i världen som dina löftens uppfyllelse. Tack att du grep in och blev människa i Jesus Kristus, så att vi ska kunna veta vad vishet, kärlek och nåd är, och för att öppna vägen till dig.

Vi ber också för denna nya dag. Kom och var med oss och visa oss dem som behöver bli extra sedda idag. Vi ber också om din frid till alla dem som plågas av oro och ångest. Kom Jesus till alla ensamma och styrk dem. Vi tackar dig Gud för att du aldrig lämnar oss. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: