2020-09-29: Kvällsandakt

Tisdag, 29 September, 2020.
Psalm 74 – ”Du som gick före oss”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, tack för att du är världens ljus. Lys nu upp vår kväll, och omslut oss i din trygga famn. Amen.

Bibeltext – Psaltaren 26

Herre, skaffa mig rätt, ty oförvitligt har jag levat. På Herren förtröstar jag utan att vackla. Granska mig, Herre, och pröva mig, rannsaka hjärta och njurar! Jag har din godhet för ögonen, och jag lever i din sanning. Jag sitter aldrig i lag med lögnare och sluter mig inte till hycklarna. Jag hatar de ondas skara och sitter inte i lag med gudlösa män. Jag sköljer i oskuld mina händer och går runt ditt altare, Herre, jag låter tacksägelsen ljuda och vittnar om alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort mig med syndarna, ge mig inte en mördares död. De är redo till lömska brott och har handen full av mutor. Men jag lever oförvitligt. Befria mig, var barmhärtig! Jag står på säker mark. I tempelskaran prisar jag Herren.

Betraktelse

Vi ska i kvällens andakt ta upp ett ännu ett tema som finns i psalm 26, nämligen den praktiska betydelsen för oss av livet med Gud. David skriver att han har levt ett oförvitligt liv. Alltså att David har följt Guds ord. Vi konstaterade i morgonens andakt att även David hade sina fel och brister. Men oavsett om vi ibland misslyckas, så medför barnaskapet hos Gud vissa konsekvenser till hur man lever sitt liv. Detta är Jesus ett tydligt exempel på. Jesus, som var både hundra procent Gud och samtidigt hundra procent människa, är den som visar för oss vad sann mänsklighet är, så som Gud skapade oss till att vara.

När vi tar emot Jesus så innebär det att det liv som Jesus visade och verkliggjorde kommer att börja färga av sig på oss och ge praktiska konsekvenser. Utifrån vår situation som Jesus lärjungar, så är det även vår kallelse att peka på Guds upprättelse av skapelsen och gå emot det onda som sker i samhället. David skriver att han distanserade sig från de onda omkring honom, och detta kan vi översätta till att vi som kristna faktiskt har en kallelse att höja våra liv och röster mot orättvisorna i världen. Att våga gå emot när orättvisor sker i vårt egna samhälle och närhet. En kallelse att stå på de svagas sida, och följa i Jesu fotspår.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen som nu börjar gå mot sitt slut. Tack för livet med dig – hjälp mig och alla människor att se att vi behöver dig för att leva helt och fullt. Hjälp mig att följa i din sons fotspår, att vandra hans vägar och att stå upp emot orättvisor i samhället och i min närhet. Låt mig få vara ett tecken och ett redskap för dig.

Vi ber dig denna kväll om din frid och ro. Kom till alla som är trötta, rädda och ledsna och ingjut dem mod och styrka. Var med världens ledare och makthavare och ge dem vishet och vilja att sträva efter fred och rättvisa. Kom till de förtryckta och lös deras bojor. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: