2020-09-27: Kvällsandakt

Söndag, 27 September, 2020.
Psalm 626 – ”Jordens Gud, stjärnornas Herre”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Filipperbrevet 1:20-26

Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.

Betraktelse

Också i andakten denna kväll ska vi stanna upp inför den här söndagens tema – som är Döden och livet. Men vi läser en annan text än i andakten i morse, bland dem som särskilt hör till den här söndagen. I morse läste vi från Markusevangeliet (5:35-43) om hur Jesus i ett sammanhang kommer och är den stora skillnaden mellan död och liv, hur gränsen mellan de båda bleknar bort, när Jesus får vara med och får handlingsutrymme. Nu ikväll läser vi istället ett stycke från Paulus och Timotheos (Fil 1:1) brev till församlingen i Filippi, ett stycke som också behandlar döden och livet.

Och i dessa versar, skriver Paulus något utmanande, det står såhär: Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Och då är frågan: Kan man verkligen tänka så? Vad är det som får Paulus (och Timotheos), att göra det? Är de bara stora i orden, två stycken ”snackare,” eller menar de verkligen det som de säger?

Jag tror att Paulus och Timotheos menar vad de säger, för de talar utifrån en verklighet där Gud har fått komma in i bilden och har fått en plats. Det som var dött har fått liv. Paulus och Timotheos har upptäckt att det finns något som är så stort, och som kan bli det också för oss, så stort att också vi kan tänka ungefär såhär: För mig har Jesus fått en så stor och avgörande roll att det faktiskt är viktigare att han finns med mig i morgon, oavsett om jag då vaknar upp vid liv eller om jag inte gör det. För livet är inte livet, utan det är Kristus, det vill säga Jesus och livet med honom, som är livet, som är det allra viktigaste.

Det betyder inte att andra saker och personer är oviktiga eller att det här livet inte betyder något. Tvärtom. Livet med Gud hjälper dig och mig att se vad som verkligen är viktigt. Livet med Gud ger livet en ny och djupare mening och ett större innehåll. Och ett nytt mål. Inte bara inte det som kommer sen, utan också redan idag.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen med dig. Tack för din vägledning och närhet, för dina gåvor och för nya perspektiv. Hjälp mig att se vad som är viktigt, och vad som inte är det, den här dagen. Hjälp mig att urskilja det större innehållet och de djupare meningarna, som kommer av livet med dig.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: