2020-09-26: Morgonandakt

Lördag, 26 September, 2020.
Psalm 7 – ”Lova Herren, sol och måne”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 24

Av David, en psalm. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare.

Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud. Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Betraktelse

Den här psaltarpsalmen förknippar många med Adventstiden och särskilt första söndagen i Advent. Då läser vi om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, så som profeten Sakarja hade förutsagt: ”Se, din konung kommer till dig …” och vi sjunger ”Bereden väg för Herran … … Gör dina portar vida …”, ”Hosianna!”

Det första David proklamerar i psalmen är att jorden är Herrens, inklusive människorna. Det fäster fokus på skapelsen: det är inte vi människor som äger skapelsen, den är Herrens! Vi finns här som förvaltare och vi har ett ansvar inför Herren när det gäller vårt förvaltarskap. En gång kommer Herren att låta denna skapelsen, den gamla skapelsen, gå mot sitt slut för att skapa ”nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor”. Det kan vi inte förhindra, tvärtom skriver Petrus att vi ska påskynda den dagen. Vi kan inte rädda jorden eller mänskligheten. Det kan bara Herren, Jesus, han som kan göra allting nytt! Men så länge vi lever på hitsidan evigheten och i denna tidsåldern ska vi göra allt för att Herren ska bli ärad och lydd genom hur vi förvaltar skapelsen.

Men också människorna är Herrens. Det är han som har skapat människorna, alla olika och till man och kvinna. Därför får ingen människa ”äga” en annan människa. Det handlar inte bara om att vara ägd som slav eller träl. Det kan handla om att utöva makt – mentalt, känslomässigt, ekonomiskt, politiskt – så att en annan människa blir ofri.

Den som gör anspråk på oss i synnerhet är den Onde, Ovännen. Han menar, att eftersom vi är som vi är – syndare – så kan vi lika gärna glömma att Herren skulle vilja ha med oss att göra. ”En sån som du – skulle Gud bry sig?” Och så vill han göra oss till sina slavar, slavar under synden – vi har ju ändå gjort som han vill, en eller flera gånger. Hopplöst läge? Nej, icke! Vi ska komma ihåg att jorden och de som bor på den är Herrens. Det är också Herren, Jesus, som kan göra oss fria, när vi har blivit slavar under synden.

Det märkliga är, att när Bibeln talar om den verkliga friheten, Guds barns härliga frihet, så använder Paulus uttryck som att vara ”Kristi slav”, att ”Gud har köpt er och priset är betalt”, att vi är friköpta, inte med silver eller guld, utan med Kristi dyrbara blod. Det var det Jesus kom för att utföra, när han red in på åsnan genom Jerusalems portar.

Ser du sammanhanget? Han kom för att göra dig fri och han har gjort dig till sin egen, sin egendom. Ingen annan äger dig. Han är din och du är hans! God fortsättning på dagen!

Förbön

Tack Jesus för att du är Herre över hela jorden! Hjälp mig att tänka på det idag och tack för att jag får höra ihop med dig. Det finns så många som vill vara herrar över jorden, över skapelsen, över folk och stater, över människor. Men du är min och jag är din!

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: