2020-09-25: Morgonandakt

Fredag, 25 September, 2020.

Hälsning från redaktören: Denna andakt över psaltarens kanske mest välkända psalm har publicerats tidigare på ”Dagligt Bröd” (2020-04-01). Den återpubliceras denna morgon, när vi nu återvänder till Psalm 23 på vår ”psaltarvandring”. Välsignad läsning och dag önskar jag dig!

Fredrik Borglin, redaktör, ”Dagligt bröd”

Psalm 558 – ”Herren är min Herde god”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 23

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.”

Betraktelse

Den här morgonen ska vi stanna upp inför en av Bibelns allra mest kända och uppskattade texter: Psaltarens psalm 23, även kallad Herdepsalmen. Den beskriver med sina bilder olika aspekter av Guds omsorg om oss, och hur den omsorgen tar sig uttryck i olika situationer i tillvaron. Genom att beskriva hur Gud är närvarande och med sin omsorg verkande på en mängd sätt och i en mängd sammanhang, framträder den större bilden: att Gud alltid är med, hur det än är, vad som än händer.

Att vara kristen, att tro på Gud, att försöka vara en lärjunge till Jesus, innebär inte att livet helt plötsligt blir fritt från motgångar och bekymmer, inte alls. Om du läser igenom psalmen igen så kan du särskilt lägga märke till två uttryck: den mörkaste dal och fiender, två ord som får stå som en symbol för allt det mörka och hemska som vi människor kan drabbas av och även utsätta varandra för. Psaltaren 23 lovar inte på något sätt att dessa saker försvinner för den som kallar Herren för min Herde. Vad psaltaren 23 lovar är att Gud är med på ett sådant påtagligt och kraftfullt sätt, om vi låter honom vara det, att inte ens livets mörkaste platser och tider kan koppla något riktigt grepp om mig.

Psaltaren 23 är inte en psalm som handlar om hur härligt livet är precis hela tiden, den är en psalm som handlar om att Gud är med både när livet är härligt, och när det är ohärligt, att Gud är den som ger det goda, som leder oss till de gröna ängarna, och att Gud är den som gör att även de mörka dalarna blir uthärdliga platser.

En Herde är någon som både leder, vallar, pekar ut en riktning, och beskyddar, tar hand om. Båda de sakerna vill Gud göra, för oss, också den här dagen. Unna dig själv att under den här dagen påminna dig om det, oavsett om den här dagen blir som psalmens gröna äng, eller som den mörkaste dal. För oavsett, Herren är min herde, i just det sammahang där du är, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, att vi får kalla dig vår Herde, också den här dagen. Tack att ingenting av det verkligt nödvändiga behöver fattas oss, när vi lever i din närhet och låter ditt sinne prägla oss och den här världen. Tack att du vill både leda och beskydda alla som kommer till dig, också den här dagen.

Vi ber om din ledning och ditt beskydd idag. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Beskydda dem som är i de mörka dalarna, i smärtans, ångestens och rädslans mörkaste dalar, bär dem i din famn. För ditt namns och din barmhärtighets skull. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: