2020-09-23: Morgonandakt

Onsdag, 23 September, 2020.
Psalm 682 – ”Icke genom någon människas styrka”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 21

För körledaren. En psalm av David. Herre, kungen gläds åt din styrka, han jublar över din hjälp. Vad han önskar ger du honom, du vägrar ej det han ber om. Du kommer till honom med goda gåvor, du sätter på hans huvud en krona av guld. Han ber dig om liv och du ger det, oändligt många levnadsår. Din hjälp gör hans ära stor, du skänker honom prakt och glans. Du ger honom välsignelser för evigt, bereder honom glädje inför dig. Ty kungen förtröstar på Herren, med den Högstes nåd står han säker. Din hand når alla dina barn från människors ätt. De ville tillfoga dig ont, de smidde planer, men förgäves. Du driver dem på flykten, du siktar på dem med din båge. Herre, visa din höghet och styrka, vi vill hylla din makt med sång och spel.

Betraktelse

Den första halvan av den här psalmen är kungen som talar till Gud och tackar honom för alla de gåvor han har fått. Kungen har bett om seger, vad vi kan anta handlar om krigsföring, och Gud har gett honom segern.

Kungen i forna Israel, liksom de flesta kungar i historien, har haft en oerhörd makt över sitt folk. De har kunnat ta vilka beslut som helst och förväntat sig folkets lojalitet. På grund av denna enorma makt tackar därför kungen den som ska tackas, för han vet att det inte är genom sin egen förmåga han besegrat folkets fiender, utan det är Gud som har gjort det.

Därför kommer psalmens höjdpunkt precis i mitten: ”Ty kungen förtröstar på Herren, med den Högstes nåd står han säker.” Kungen vet att han måste lita på Gud. Han måste upprepa för sig själv alla de välsignelser han har fått så att han inte upphöjer sig själv och börjar tro att han gett folket deras segrar.

För oss är det också lätt att glömma bort att allt vi har och allt vi är beror på Guds godhet mot oss. Vi kanske inte kan tala om militär framgång, men allt vi har i vårt liv, allt vi gjort måste vi komma ihåg att tacka Gud för. När vi börjar tro att det beror på oss kommer vi att krampaktigt hålla fast vid det och bli helt förkrossade när det tas ifrån oss. Därför får vi denna morgon påminna oss om alla Guds gåvor till oss.

Förbön

Vi tackar dig Herre för en ny morgon. En ny dag fylld av din nåd. Tack för att du har beskyddat oss under nattens vila och gett oss ny kraft för dagen som ligger framför. Låt oss idag minnas att allt beror på din välsignelse. Hjälp oss att inte vandra i egen kraft, utan i de gärningar du berett åt oss.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: