2020-09-23: Kvällsandakt

Onsdag, 23 September, 2020.
Psalm 490 – ”Guds Son en gång i morgonglans”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 21

För körledaren. En psalm av David. Herre, kungen gläds åt din styrka, han jublar över din hjälp. Vad han önskar ger du honom, du vägrar ej det han ber om. Du kommer till honom med goda gåvor, du sätter på hans huvud en krona av guld. Han ber dig om liv och du ger det, oändligt många levnadsår. Din hjälp gör hans ära stor, du skänker honom prakt och glans. Du ger honom välsignelser för evigt, bereder honom glädje inför dig. Ty kungen förtröstar på Herren, med den Högstes nåd står han säker. Din hand når alla dina barn från människors ätt. De ville tillfoga dig ont, de smidde planer, men förgäves. Du driver dem på flykten, du siktar på dem med din båge. Herre, visa din höghet och styrka, vi vill hylla din makt med sång och spel.

Betraktelse

I morgonandakten tittade vi på första halvan av den här psalmen, nu ska vi titta på den andra halvan. Där första halvan handlar om kungen som förtröstar på Guds välsignelser, handlar andra halvan om folkets förväntningar på kungen.

Det första vi kan stanna upp vid är att folket faktiskt hade förväntningar på kungen. Kungen var förvisso i allra högsta grad en diktator som kunde göra vad han ville, men han var beroende av Gud och enligt den här psalmen hade folket förväntningar på honom. Framför allt handlar det om att kungen ska besegra folkets fiender och beskydda dem. Beskrivningar är så starka att det till och med talas om att fiendens avkomma ska utplånas från jorden.

Först mot slutet kan vi få en aning om hur vi ska läsa den här psalmen, nämligen där det står ”De ville tillfoga dig ont, de smidde planer, men förgäves.”

Det var den behandlingen Jesus fick utstå. Han fick lida under de som ville göra honom ont, men deras planer för förgäves för Gud lät Jesus uppstå från de döda. Därför kan vi ha stor förväntan på vår kung, Jesus Kristus. Han har besegrat döden. Vi får stämma in i den förväntan psalmen ger uttryck för och vänta på den dag då Jesus kommer för att utplåna ondskan helt och fullt.

Förbön

Herre, visa din höghet och styrka, vi vill hylla din makt med sång och spel. Vi tackar dig för att vi får vandra vårt liv här på jorden med stor förväntan på dig. Tack för att du genom din död och uppståndelse visat att döden inte har något grepp om varken dig eller oss. Med ditt folk överallt på jorden vill vi i tro vänta din återkomst i härlighet.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: