2020-09-22: Morgonandakt

Tisdag, 22 September, 2020.
Psalm 755 – ”Vila i mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, vi vänder oss nu till dig och ber om frid och ro i våra hjärtan och sinnen. Låt oss också få ta vara på denna stunden inför dig. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 20

För körledaren. En psalm av David. Må Herren svara dig på nödens dag, må Jakobs Guds namn bli ditt värn. Må han sända dig hjälp från templet och stödja dig från Sion. Må han minnas dina matoffer, må han ta emot dina brännoffer. Må han ge dig vad du önskar och låta dina planer lyckas. Då skall vi jubla över din seger och triumfera i vår Guds namn. Må Herren ge dig allt du ber om.

Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel och räddar med sin starka hand. Andra litar till vagnar och hästar, men vi litar till Herrens, vår Guds, namn. De segnar ner och faller, vi reser oss, vi håller stånd. Herre, ge seger åt kungen, svara oss då vi ropar!

Betraktelse

Psaltarens tjugonde psalm läser vi denna tisdag, och en tanke att ta med sig ut i denna dag är detta med att vi människor kan sätta vår lit till olika saker. David, psalmens författare, påminner oss om att det går att sätta sin lit till olika saker. David skriver: Andra litar till vagnar och hästar, men vi litar till Herrens, vår Guds, namn.

Nu kanske inte just vagnar eller hästar är det som vi tror är lösningen på alla våra problem, men dessa båda ting symboliserar det som gav makt, inflytande och framgång i världen på Kung Davids tid. I vår tid är det andra saker som ger sådant – hur hade Kung David utryckt sig om han varit kung idag? Kanske: Andra litar till pengar och information, men vi litar till Herrens, vår Guds, namn?

Meningen som kommer direkt efter den om vagnar och hästar tycks visa på att det får konsekvenser, vem vi sätter vår lit till, det står: De (som litar på vagnar och hästar, alltså) segnar ner och faller, vi reser oss, vi håller stånd. Det finns alltså ett samband mellan att lita på Herrens, vår Guds, namn, det vill säga lita på Gud själv, och att få kraft till att resa sig och hålla stånd. Gud själv uttrycker genom profeten Jesaja precis detta – de som litar till Herren får ny kraft.

Låt oss ta dessa ord som både en utmaning och ett löfte denna dag. Låt oss rannsaka oss själva kring detta med till vad eller vem vi djupast sett sätter vår tillit. Men låt oss den här dagen också ta vara på löftet att verkligen ger kraft till den som litar på honom.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för ännu en ny dag. Tack för löftet om ny kraft till den som litar på dig. Hjälp mig att göra det. Hjälp mig att sätta min djupaste tillit till dig och bara till dig. Ge mig kraft till att resa mig och hålla stånd mot det som ansätter mig. Hjälp mig att lita till att du alltid finns vid min sida.

Gud, jag ber att du ska vara med mig denna dag och ge mig styrka och mod. Hjälp mig att söka dig och se dem som behöver ett extra leende för att orka. Tack Gud att du berör också denna dag. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: