2020-09-22: Kvällsandakt

Tisdag, 22 September, 2020.
Psalm 730 – ”Må din väg gå dig till mötes”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag kommer inför dig denna kväll. Hjälp mig att lägga det som varit i dina händer, så att jag nu kan stilla mig en stund inför dig. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 20

För körledaren. En psalm av David. Må Herren svara dig på nödens dag, må Jakobs Guds namn bli ditt värn. Må han sända dig hjälp från templet och stödja dig från Sion. Må han minnas dina matoffer, må han ta emot dina brännoffer. Må han ge dig vad du önskar och låta dina planer lyckas. Då skall vi jubla över din seger och triumfera i vår Guds namn. Må Herren ge dig allt du ber om.

Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel och räddar med sin starka hand. Andra litar till vagnar och hästar, men vi litar till Herrens, vår Guds, namn. De segnar ner och faller, vi reser oss, vi håller stånd. Herre, ge seger åt kungen, svara oss då vi ropar!

Betraktelse

Vi ska denna kväll, precis som i andakten i morse, stanna upp inför Psaltarens psalm 20. I andakten i morse stannade vi upp inför att denna psalm sätter fingret på att vi människor kan säta vår lit till olika saker, och att det är den som sätter sin lit till Herren som väljer det goda, och som därigenom får ny kraft. Men i andakten nu ikväll tittar vi närmare på ett annat tema i psalmen.

Vi läser om hur David uttrycker många önskningar som handlar om att Gud ska handla och gripa in – att Herren ska svara, bli ett värn, sända hjälp, stödja, minnas, ge vad vi önskar, låta planer lyckas och ge allt vi ber om. David uttrycker dessa önskar för någon annan, för ett dig som nämns om och om igen i psalmen. Vi skulle kunna använda dessa psalmversar på samma sätt, som en förbön som vi ber för någon annan.

Och om vi gör det, då gör vi rätt i att också stanna upp inför orden att Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel och räddar med sin starka hand. Den smorde som det talas om här skulle kunna vara David själv, den smorde kungen, men vi gör rätt i att också och mera tänka på den smorde som Guds Messias, Jesus Kristus (Messias och Kristus betyder ju just den smorde). För det är åt honom som Gud har gett den stora segern – segern över synden och döden och ondskan. Och det är genom honom, genom tron på honom, som vi får del i den segern.

Det är något gott att få be om allt gott för andra människor – precis som David gör i denna psalm. Och det är också något gott att få påminna andra om Guds allra största gåva till människor – den seger han genom Jesus Kristus ger till var och en som kommer till honom.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen som nu går mot sitt slut. Tack att du har varit med hela dagen, och tack för de tillfällen då jag upptäckte det. Tack för seger du genom Jesus Kristus ger åt mig och åt varje människa. Hjälp mig att leva i den segern och att hämta kraft i den.

Vi ber också för dem vi mött idag, ta hand om dem och omslut dem i din trygghet Gud. Jesus vi ber dig att du ska komma till alla som är trötta och förtvivlade, hjälp dem. Kom och skänk din frid och trygghet till dem som är rädda och ledsna. Jesus, du Guds son, förbarma dig över världen och låt din rättvisa få råda. Vi ber om detta, i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: