2020-09-21: Morgonandakt

Måndag, 21 September, 2020.
Psalm 376 – ”Från tidevarv till tidevarv”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 19

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.

Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd.

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön.

Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.

Betraktelse

Psalm 19 har beskrivits som det kanske vackraste poemet i Psaltaren och en av de finaste sångerna i världen (C.S. Lewis). Omdömet förutsätter en känsla för poesins egenartade logik, som verkligen inte liknar ingenjörsvetenskapens. Vad handlar psalmen om, vad vill den? Först låter den som en hyllning till den härliga värld Gud har skapat – himlens skönhet, naturens välfungerande helhet, exemplifierat i solens regelbundna färd över himlavalvet från öster till väster. Detta följs av en hänryckt beskrivning av (den gudomliga) Lagens härlighet och nytta. Poemet slutar med en personlig bön om att bedjaren ska bli bevarad från synd och vara kvar i Guds rättfärdighet.

Grundtanken i denna dikt/bön är att allting som utgått från Gud vittnar om hans härlighet. Skapelsen talar, ljudlöst men tydligt, för den är inte bara ett faktum – factum är det latinska ordet för ”gjort” (av Någon som gör saker). Skapelsen är i sig också ett meddelande, ett tilltal till oss som fått gåvan av medvetande. Vi vet inte bara med oss själva att vi vet (”Jag tänker, alltså är jag till”). Vi vet också med Den som Vet; vi ser och förstår i någon liten, anande grad vad Gud vet och vad han Är. Och vi vet det för att han avsåg att vi skulle se det och jubla; vi är skapta för att kommunicera med Gud.

Vad säger då Gud genom sin skapelse? ”Jag Är. Och du finns, för att jag ville det. Jag har frambringat allt du ser, också för att du just nu skall finnas. Då vet du att jag är mäktig, komplex, djupsinnig, evig, glad, generös – och helig. Jag vill dig, och vill ha dig hos mig. Så sök mig, upptäck mig, svara mig, finn ditt livs mening och lycka. Hos mig …”.

Vad säger du till Gud?

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för att jag får ännu en dag av dig. Hjälp mig, som du har skapat, att vittna om din härlighet och om alla dina verk. Hjälp mig att söka dig, att upptäcka dig, att svara dig, att finna mitt livs djupaste mening och lycka hos dig.

Käre Herre, hjälp oss den här dagen att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: