2020-09-20: Morgonandakt

Söndag, 20 September, 2020.
Psalm 177 – ”Pris vare Gud som låter”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 10:38-42

Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«

Betraktelse

Om man gör en för snabb läsning av den här texten kan man få för sig att Jesus i vanlig ordning vänder på de förutfattade rollerna och låter den som man först trodde var ond bli god, och tvärtom. Det finns en risk att vi läser den här texten med förståelsen att Jesu ord till Marta gör henne till, så att säga, den onda och Maria till den goda. Poängen med texten skulle i så fall bli: Var som Maria. Det är inte fel. Men det är inte heller riktigt rätt.

Varför funkar inte den läsningen av texten? Jo, för att vi förstår instinktivt att det inte är så. Världen är beroende av Marta. Vi är alla Marta. De flesta av oss har en att göra-lista som är längre än arbetsdagen. Många har fler projekt på gång än man kan hålla koll på. Allt detta måste bli gjort för att världen ska funka.

Hade min fru inte varit Marta hade vi aldrig lyckats flytta in i vårt hus, för jag packade i stort sett inga lådor. All heder till Marta, annars funkar inte världen. Bibeln har mycket att säga om hur man gör Marta bra. Det bästa exemplet tycker jag finns i Ordspråksboken 31 som handlar om den goda hustrun. ”Att finna en driftig hustru, vem förunnas det – långt mer än pärlor är hon värd.”

Så börjar det, sen beskriver resten av kapitlet den här kvinnan som är väldigt praktiskt lagd, som Marta: Vinsten uteblir inte, hon arbetar med flinka händer, hon sätter fram mat åt familjen, hon planterar en vingård för det hon själv tjänat, hon hugger i med starka armar, hon öppnar sin famn för de fattiga, hon utstrålar styrka och värdighet, hon talar med klokhet. Hon överträffar alla.

Så Bibeln har en hel del att säga om Marta, om den praktiskt lagda människan som får världen att snurra vidare. Och Jesus säger inte att det Marta gör är menlöst, hans ord till henne är inte dömande. All heder till Marta, men det är inte Martas exempel som är lärdomen i den här texten. Den här texten förstår vi inte utifrån att vi letar efter vad Marta gör som Maria inte gör, utan vad Maria gör som Marta inte gör.

All heder till Marta, annars funkar inte världen. I kvällens andakt ska vi se varför Jesus lyfter fram Maria som vårt föredöme.

Förbön

Gode Gud, Tack för din omsorg om den här världen vi lever i. Tack för att du har gett uppdraget att förvalta den här jorden. Vi vet att vi inte alltid gör detta särskilt bra. Vi ber om förlåtelse för de gångerna. Vi vill också be om hjälp att få lära av dig hur vi bäst ska göra det. Förbarma dig över oss och hjälp oss att kavla upp ärmarna och göra vår värld till en bättre plats.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: