2020-09-20: Kvällsandakt

Söndag, 20 September, 2020.
Psalm 207 – ”En liten stund med Jesus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 10:38-42

Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«

Betraktelse

Den här texten kräver att vi gör en distinktion, eller en uppdelning. Vanligtvis gör vi uppdelningar mellan gott och ont, men i den här texten måste vi göra en uppdelning mellan det som är nödvändigt och det som är tillräckligt. Att dricka vatten för att leva är nödvändigt, men det är inte tillräckligt. Vi behöver mat, sömn, sällskap och annat för att leva.

Maria beskrivs med väldigt få ord i den här texten. Utöver att hon beskrivs som Martas syster, så står det bara att hon satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till honom. Det är det enda Maria gör. I den gamla bibelöversättningen stod det ”Allenast ett är nödvändigt”, bara en sak är nödvändig: att lyssna till Jesus.

Marta visste att Jesus skulle komma till byn. Så hon ser till att allt är i ordning för den store mästaren. Hon fattade att han är viktig, att han är speciell, jag måste göra allt i ordning så att mitt hus kan ta emot en så värdig gäst. Maria visste att Jesus skulle komma till byn. Så hon lägger undan allt annat för att lyssna. Hon fattade att han är viktig, att han är speciell, så jag vill inte göra något annat än att lyssna på en sådan värdig gäst.

Genom detta blir Maria en bild för oss av vad det innebär att vara en kristen lärjunge. Maria som tog sin plats bland de andra lärjungarna gör det enda som är nödvändigt: hon sitter vid Jesu fötter och lyssnar. Nu kommer distinktionen: Hon gör det som är nödvändigt, men är det tillräckligt? Nej, men det är absolut nödvändigt.

Hon blir också en bild för kyrkan. När vi samlas som församling, vilket vi gör i gudstjänsten, vad är det som är absolut nödvändigt? Som vi inte kan vara utan? Det är ett ord från Jesus som vi lyssnar till. Är det tillräckligt? Nej, vi gör en massa andra saker också, men detta enda är nödvändigt. Så låt oss hedra Marta och vara som henne, utan att glömma det enda nödvändiga.

Förbön

Tack Herre, för att du har uppenbarat din Son för oss. Tack för att vi än idag kan få höra hans ord när vi läser ditt Ord. Hjälp oss att inte distraheras av allt annat som måste göras, utan att först och främst få göra det enda nödvändiga, öppna våra Biblar och höra dig tala.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: