2020-09-19: Morgonandakt

Lördag, 19 September, 2020.
Psalm 704 – ”Din trofasta kärlek”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 18:1-7, 20, 29, 31-32, 47

För körledaren. Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul.

Jag har dig kär, Herre, min styrka, Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad. Till Herren, den högtlovade, ropade jag, och jag blev räddad från mina fiender. Dödens bränningar brusade kring mig, förödelsens stormflod skrämde mig. Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig väntade dödens fällor. I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt tempel, mitt rop nådde fram till hans öra.

Han förde mig ut i frihet, han räddade mig, ty han älskar mig.

Du låter min lampa lysa, Herre, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

Guds väg är utan brist, Herrens ord är utan slagg. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Vem är Gud utom Herren, vem är en klippa utom vår Gud?

Herren lever! Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud, min räddare.

Betraktelse

God morgon!

Psalm 18 är en lång psalm. Det är kung David som uttrycker sin tacksamhet mot Herren för det han ser som Herrens hjälp i de många strider som han har fått stå i. Vi kan ibland tycka att det är svårt att förstå ett sådant sammanhang. Hjälper Gud en som strider? För David var det uppenbart. Och det är just hans absoluta tilltro till Herren och hans tacksamhet mot Herren, som vi kan göra till vår i denna psalmen, även om vi inte befinner oss i militära, politiska eller strategiska nödlägen.

Också vi står i en kamp mot fiender. Men det är inte fråga om människor, individer, som vi strider emot. Aposteln Paulus skriver om vår kamp i brevet till församlingen i Efesos. Han beskriver den rustning vi behöver ha och går igenom det som kännetecknade vad en välutrustad romersk soldat hade att tillgå. Men, skriver Paulus, det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa ( = människor) utan mot ondskans andekrafter i himlarymderna, Ef 6:12. Det är de osynliga makterna som ofta besegrar oss och får oss att kapitulera: vi ger efter för avundsjuka, girighet, ilska, otukt, intriger ……

I den kampen behöver vi veta att vår hjälp är hos Herren. När de onda ingivelserna och frestelserna kommer från vår Ovän, Fienden, den Onde, behöver vi ta sådana ord som Davids i vår mun, gärna högt och ljudligt, för att påminna oss om att bara hos Herren finns segern mot angriparen, men segern finns också verkligen hos honom! Och vi behöver tala ut Davids ord mot Frestaren – det är ju så Jesus gör när han blir frestad.

Kanske kommer du under dagen som ligger framför dig att märka att Frestaren är ute efter dig. Han vet alltid – som varje fiende – var du är sårbar och var du har din svaga punkt – eller dina svaga punkter. Då behöver du påminna dig själv och påminna Frestaren om vem som är din allierade: Herren, den segrande Herren. Han är på din sida. Han är allt det som David uttrycker i sin psalm och han är det för dig. För dig, för dig …. visst har du hört de orden när du tagit emot nattvarden! Det var för dig som han uppstod, sjunger vi i en sång, och uppståndelsens kraft är det som är din hjälp och styrka, din klippa, din borg, din räddare, din tillflykt, din sköld, ditt starka värn, din fristad när du blir attackerad av Frestaren.

Förbön

Käre himmelske Fader, hjälp mig att vara trygg idag hos dig. Tack för att du är min styrka, min klippa, min borg och för att du är mitt skydd i alla lägen. Tack för att du hör mig när jag ber och för att du älskar mig. Välsigna min dag och de möten med människor jag kanske får idag. Var nära mig och alla som jag älskar och tänker på.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: