2020-09-19 – Kvällsandakt

Lördag, 19 September, 2020.
Psalm 703 – ”Ropa till Gud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – Psaltaren 18:1-7, 20, 29, 31-32, 47.

För körledaren. Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul. Jag har dig kär, Herre, min styrka, Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad. Till Herren, den högtlovade, ropade jag, och jag blev räddad från mina fiender. Dödens bränningar brusade kring mig, förödelsens stormflod skrämde mig. Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig väntade dödens fällor. I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt tempel, mitt rop nådde fram till hans öra.

Han förde mig ut i frihet, han räddade mig, ty han älskar mig.

Du låter min lampa lysa, Herre, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

Guds väg är utan brist, Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr till honom.

Vem är Gud utom Herren, vem är en klippa utom vår Gud?

Herren lever! Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud, min räddare.

Betraktelse

God kväll!

I de delar av psalm 18 som vi läser här idag talas det mycket om nöd och död. För Bibelns människor är inte döden bara något som inträder vid ett speciellt ögonblick: ”Patienten avled kl 18.42.” Istället beskriver Bibeln döden som en makt, ett välde, som med armar likt en bläckfisk (för att ta en målande bild!) letar sig in i våra liv genom sjukdom, olyckor, motgångar, svårigheter och nederlag av olika slag. Döden är vår Fiende, men också den Fienden har Jesus besegrat: ”Den siste fienden som förintas är döden”, 1 Kor 15:26.

David beskriver sin nöd med uttryck som visar hur han ser att det är dödens makt han har att göra med och kämpa mot, inte bara nöd utan död. Och mot döden kan ingen människa kämpa till seger. Det kan bara Herren Gud. Han är Herre över liv och död.

David talar om ”dödens bränningar” (den som är seglare eller fiskare vet!), ”dödsrikets snaror”, ”dödens fällor”. Dödens välde verkar totalt över oss. Ingen av oss människor kan säga: ”Jag tänker inte dö.” Jo, säga det kan vi. Men döden säger: ”Jo, det ska du visst.”

Men, tack och lov! Döden har inte fått sista ordet! Det finns en som säger: ”Jag ska inte dö, jag ska leva!”, Psalt 118:17. Det är Jesus, och det han säger gäller också mig. I Jesus Kristus blir vi vid liv, även när vi möter döden här på jorden. Herren hör vår bön i sin himmelska boning, han gör mitt mörker – t o m dödens kompakta mörker – till ljus. ”Natten lyser som dagen.”

Varför gör han det? Det finns bara ett skäl: Han älskar dig! Det är inte dina kvalifikationer som triggar hans kärlek, den bara kommer inifrån honom själv, när han ser dig. ”Du är min”, säger han. Gud är kärlek. Han har sitt öra intill din mun när du ber din aftonbön. Han är din räddare. Han lever. Vi ska också leva. Sov gott, i Jesu namn!

Förbön

Nu lägger jag mig snart för att sova. Du vakar över mig, du är min sköld och min fristad, där jag får vara trygg, ditt trygga barn. Tack för mitt hem och min säng. I morgon ger du oss en söndag, Herrens dag, uppståndelsens dag, veckans Påskdag. Låt din uppståndelses kraft få genomströmma mig och hela din Kyrka!

Den här kvällen ber jag dig: Vaka över mig, käre Fader, när jag sover. Tack för att all min tid, dag och natt, är i dina händer. Jag lämnar min kropp, själ och ande i tryggheten hos dig. Tack för hoppet om en ny söndag. Tack för hoppet om uppståndelsen. Kom med ditt förbarmande över hela din värld och över alla dina barn. Var hos dom, käre Herre, som ropar, dem som sargar sig själv, kom till de förtvivlade och uppgivna. Möt oss, käre Herre, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

%d bloggare gillar detta: