2020-09-18: Morgonandakt

Fredag, 18 September, 2020.
Psalm 213 – ”Att bedja är ej endast att begära”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 17

En bön av David. Hör min rättvisa sak, Herre, ge akt på mitt rop! Lyssna till min bön, jag talar utan svek! Av dig väntar jag min rätt, dina ögon ser vad som är sant. Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om natten, du granskar mig men finner inget brott. Inget ont kom över mina läppar trots allt vad människor gjorde. Vid de ord du talat höll jag fast, från budens stigar vek jag aldrig, jag gick din väg utan att snubbla.

Jag ropar och du svarar mig, Gud. Lyssna på mig, hör mina ord, visa din underbara trofasthet, du som med din starka hand räddar dem som söker skydd hos dig undan sina fiender. Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga för de gudlösa som ansätter mig, mina dödsfiender som omringar mig! De är förstockade, de tar stora ord i sin mun. Jag hör deras steg omkring mig, de är ute efter att slå mig till marken. De liknar lejonet, redo att riva, en best som ligger på lur.

Herre, grip in! Ryck fram mot de onda! Fäll dem, rädda mitt liv med ditt svärd! Herre, döda dem med din hand, gör slut på dem, på deras andel i livet! Men dina skyddslingar mättar du, deras barn får vad de behöver och lämnar kvar åt sina barn. Frikänd skall jag se ditt ansikte och mättas av din åsyn när jag vaknar.

Betraktelse

Vi stannar denna fredag upp inför psaltarens Psalm 17. Den har rubriken En bön av David, och denna psalm har verkligen potentialen att hjälpa dig och mig och andra i vårt böneliv, eftersom den har många beståndsdelar som kan fungera som påminnelser till oss om vad bön, som ibland kallas hjärtats samtal med Gud, är och vad som kan vara gott att tänka på när vi lever och talar med Gud. Och lyssnar till honom.

En sådan påminnelse är att det kan vara gott för oss att ha ett stort fokus på vem Gud är och vad han har gjort och gör. Det har David i sin bön till Gud. Han talar alldeles tydligt om vad Gud gör – Gud är den som prövar, som rannsakar och som granskar. Gud är också den som vet om allt det där som David gjort och inte gjort, precis som han vet det om dig och mig. Vi kan tänka att Davids ord är väldigt självsäkra – gjorde han verkligen inget fel alls, så som han förespeglar? Det vet vi inte, men vad vi däremot vet är att David i andra sammanhang inte är främmande för att själv ha gjort fel (se Psaltaren 51). Vi vet också att Gud ser också oss, men att han också är den som förlåter och upprättar varje människa som vågar sätta sin tillit till Jesus och kommer till honom.

Men David fokuserar på mer i Guds person och natur än att han är den som prövar, rannsakar och granskar. David beskriver ju också Gud som den som har en underbar trofasthet, som den som räddar med stark hand, som den som bevarar sina barn som ögonstenar. Sådana är också du och jag i Guds ögon. Varje dag, men också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen och för varje ny dag. Tack för din kärlek, din närhet och din trofasthet. Den här dagen ber jag dig, att du bevarar mig som din ögonsten, att du räddar mig med din starka hand, och att du visar mig din underbara trofasthet. Låt mig den här dagen få vandra i din kärlek, nåd och närhet.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: