2020-09-16: Kvällsandakt

Onsdag, 16 September, 2020.
Psalm 278 – ”Frälsare, tag min hand”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 15

En psalm av David. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg.

Betraktelse

De första läsarna av den här psalmen förväntade sig förmodligen instruktioner för olika sorters offer som svar på frågan ”Herre, vem får gästa ditt tält.” Att det var särskilda riter som krävdes för att få komma upp på berget, men här visar det sig att det är den moraliska karaktären som betonas.

Vad som följer är en massa svar på den inledande frågan, som till slut avslutas med ett löfte. Först talar psalmen om att leva oförvitligt och att vara sann i tal och tanke. Det handlar helt enkelt om integritet. Att man lever ett sammanhängande liv, ett liv som är i harmoni med vad Gud förväntar sig.

Det andra som nämns är att inte gå med förtal eller vålla sin nästa skada. Först och främst handlar det om att vi inte skvallrar. Vi talar inte illa om andra människor och är inte ute efter att skada någon genom det vi gör eller säger.

Det tredje som psalmen tar upp låter lite märkligt. Det står att vi ska förakta den förkastlige. Enligt Matteus 22:39 ska vi älska vår nästa som oss själva, men det står inget om att vi ska vara naiva. Vi vet att människor kan fela och göra misstag. De behöver upprättelse. Men det finns människor som har förhärdat sig själva så mycket för Gud och andra människor. De är inte intresserade av någon upprättelse. Vi måste vara medvetna om att dessa finns.

Det fjärde handlar om integritet igen. Det handlar om att vi ska stå fast vid det vi säger, även om det kostar oss. Vi håller vad vi lovar. Har vi sagt något ska vi kunna stå fast vid det och inte ändra oss bara för att det hade varit bekvämare att säga eller göra något annat. Det kräver att vi tänker på vad vi säger.

Det femte handlar om att inte ge lån mot ränta. Israels lagar var väldigt noga med att man inte skulle utnyttja någon i ekonomisk svårighet. Vi ska vara generösa och hjälpa de som behöver hjälp. Detta är svårt för oss som är vana vid att det finns ett stort socialt skyddsnät. Vi vet dock av erfarenhet att inte alla täcks av det.

Det sjätte och sista säger att vi ska vara omutbara. Vi ska inte mutas till att säga något ont om någon oskyldig. Detta rör sig inte bara om ekonomi, utan visar sig i hur vi tänker, talar och beter oss mot andra människor.

Texten avslutas med ett löfte om att den som handlar på detta vis ska stå trygg. Med dessa ord får vi pröva oss själva och se om vi vandrar efter Guds vilja. Vi förstår också att allt detta lyckas vi inte med varje dag. Då får vi be om förlåtelse och be att Gud ställer oss på den trygga klippan igen.

Förbön

Herre, vi tackar dig för att du har gjort din vilja känd för oss. Genom våra samveten och ditt Ord har du uppenbarat för oss hur du vill att vi ska leva för att leva i din närhet. Vi förstår också att vi varje dag felar i många avseenden, därför ber vi dig om förlåtelse. Det är bara av din nåd vi kan resa oss och fortsätta vandra på dina vägar. Tack för att vi får vara trygga hos dig.

Vi ber för natten som ligger framför oss. Låt oss då tryggt vila under ditt beskydd och veta att när vi lägger oss för att sova sista gången kommer vi att vakna och stå heliga och fläckfria inför dig. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: