2020-09-15: Morgonandakt

Tisdag, 15 September, 2020.
Psalm 704 – ”Din trofasta kärlek”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, vi ber dig, kom och stilla oss i denna stund, så vi kan ta emot det du nu vill ge oss. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 14:1-3

Dårarna tänker: ”Det finns ingen Gud.” De handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör det goda. Herren blickar ner från himlen, han ser på människosläktet: Finns det någon som är klok, någon som söker sig till Gud? Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen gör det goda, ingen enda.

Betraktelse

Detta är första halvan av psalm 14. Det är inte den muntraste texten, utan det är ett ganska allvarligt budskap som ges. Nämligen att Gud letar bland människorna efter någon som söker honom, men kan inte finna någon. Det blir sedan inte bättre av att författaren konstaterar att alla har avfallit. Vad betyder då detta? Är det så negativt som det låter? Svaret är både ja och nej.

Vi har en Gud som älskar sin skapelse, och därför smärtar det honom desto mer när mänskligheten inte vill lyssna till honom. Vi kan återkommande läsa om hur det folk som Gud valde att uppenbara sig för om och om igen vänder sig bort från Gud. Gud utvalde att uppenbara sig för dem för att de skulle sprida kunskapen om Gud vidare till resten av världen. Men istället väljer de att ta efter världen. Vad som menas med dårar är just detta: att människosläktet söker sig bort från Gud och det goda som Gud planerat för världen. Men det är här som hoppet kommer in. För Bibeln beskriver Gud som någon som söker efter människorna, och om de inte kom till Gud, så fick Gud komma till oss. Det var därför Gud sände Jesus till världen så att Jesus kunde visa oss vad Guds vishet är.

Trots världens bortvändhet valde Gud att inte ge upp. Utan Gud är en Gud som är trogen sina löften, och därför gav Gud världen Jesus, vilket är ett bevis på Guds ständiga trofasthet.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen och för varje ny dag som du ger. Tack att du aldrig förlorar hoppet om mig eller om din mänsklighet. Tack att du grep in och blev människa i Jesus Kristus, så att vi ska kunna veta vad vishet, kärlek och nåd är, och för att öppna vägen till dig. Hjälp mig att den här dagen och alla dagar leva av den vishet, kärlek och nåd som kommer ur din hand, och att ta steg på den väg som leder allt närmare dig.

Vi ber också för denna nya dag. Kom och var med oss och visa oss dem som behöver bli extra sedda idag. Vi ber också om din frid till alla dem som plågas av oro och ångest. Kom Jesus till alla ensamma och styrk dem. Vi tackar dig Gud för att du aldrig lämnar oss. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: