2020-09-15: Kvällsandakt

Tisdag, 15 September, 2020.
Psalm 560 – Var glad min själ, och fatta mod

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, tak för att du är världens ljus. Lys nu upp vår kväll, och omslut oss i din trygga famn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 14:4-7

Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän, som lever på mitt folk, äter det som bröd och aldrig åkallar Herren? Så drabbas de av skräck, ty Gud är hos de rättfärdiga. Era onda anslag mot den svage skall göras om intet, ty Herren är hans tillflykt. O att det från Sion kom räddning för Israel! När Herren vänder sitt folks öde, då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!

Betraktelse

I kvällens andakt ska vi fördjupa oss i den sista halvan av Psalm 14. Vi kan börja med att konstatera att om psalmens början var tung och allvarlig, så har den ett slut som lyser igenom av Guds hopp och räddning.

Vi börjar med att stanna upp lite mer i vers 6. Andra översättningar av denna vers lyder ”[de ogudaktiga] hånar den svages råd, men Herren är hans tillflykt.” Betydelsen av denna vers är att det som i världens och samhällets ögon kan verka som dårskap, inte alltid är som det verkar. Gud har en vana att använda sig av det som inte är mycket ansett i världens ögon. Ett tydligt exempel är Jesus som kom från en plats med ett illa rykte av att vara en hemvist för rebeller och uppror. Men det världen inte hade några höga tankar om, kunde Gud använda, trots fördomar och förakt. Men en viktig och avgörande poäng är att de svaga är de som ofta har insett sin litenhet och hur stort behov av Gud som de faktiskt har. Det är vad de svagas råd handlar om.

Behovet av Gud är inte något som bara svaga har, utan alla har ett behov av Gud, men det är inte alla som har insett det. De svaga i texten förstår att de behöver Gud i sina liv. Även Jesus talar om de svaga och små, och hur de ska bli mättade av honom. Jesus tar emot dem som kommer till Gud och ger dem av sitt liv, detta är de svagas tillflykt. Detta är något som även gäller för dig och mig. Det dagens text vill säga till oss är inte att banka oss i huvudet med hur dåliga vi är. Nej! Texten är istället en uppmuntran till att inse att vi behöver Gud i våra liv för att leva fullt ut. Detta hela och goda liv är vad Gud tänkte från början, och det livet får vi ta emot från Jesus. Jesus som är Guds räddning för världen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen som nu börjar gå mot sitt slut. Tack för livet med dig – hjälp mig och alla människor att se att jag behöver dig för att leva helt och fullt. Tack för att du i din makt och vishet kan använda vad du vill och vem du vill för dina syften och ditt rike. Låt också mig få bli ett redskap för dig.

Vi ber dig denna kväll om din frid och ro. Kom till alla som är trötta, rädda och ledsna och ingjut dem mod och styrka. Var med världens ledare och makthavare och ge dem vishet och vilja att sträva efter fred och rättvisa. Kom till de förtryckta och lös deras bojor. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: