2020-09-14: Morgonandakt

Måndag, 14 September, 2020.
Psalm 270 – ”När ingen ljusning alls jag finner”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 13

För körledaren. En psalm av David.

Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Betraktelse

Denna psalm börjar med en fyra gånger upprepad, förebrående fråga till Gud ”Hur länge?” och bekräftar det som sagts om att Psaltarens böner verkligen går rakt på sak och utan omsvep ställer Gud till svars för bedjarens elände. Att ”jag”/bedjaren lider och våndas beror på att Gud – tvärtemot vad han borde – har glömt ”mig”, är tyst och likgiltig för mina problem, inte ens längre ser mig, utan låter det orättfärdiga och onda ha sin gång. Hur länge ska denna orättvisa få fortsätta?

Bedjaren menar att hen redan länge nog fått repetera den hårda läxan att låta lidandena föra en till självrannsakan, eftertanke (”vad har jag gjort för fel? vill Gud säga mig om och om igen att jag har förtjänat det här? saknas det något i min ödmjukhet?”). Den underliggande tanken är, liksom hos ”fienderna” att en människas synd framkallar Guds straff och tuktan (jfr Jobs vänner: detta måste vara rätt åt dig, eller frågan till Jesus i Joh. 9:2). Tänker man så, ska man säga så; ärlighet varar längst, särskilt inför Gud.

Men Jesus underkänner tanken (Joh. 9:3), att det som händer oss av gott och ont, vare sig det är självklart eller helt obegripligt, enkelt återspeglar vår egen moraliska kvalitet. Även verkligheten själv och all mänsklig erfarenhet visar att livet är ”orättvist”, dvs. ofta går det den goda människan illa, medan den onde blomstrar och trivs med livet. Däremot lämnar Gud oss inte i sticket, och han kan vända allt och läka allt – det får vi lita på.

Förbön

Tack, gode Gud, för en ny dag som du ger ur din hand och tack för livet med dig. Tack att du vet precis vad jag behöver, och för att du är den som förser med allt gott. Tack att du aldrig lämnar dina barn i sticket, utan tvärtom kan vända allt och läka allt. Hjälp mig att lita på det – idag, imorgon, och alla andra dagar.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: