2020-09-14: Kvällsandakt

Måndag, 14 September, 2020.
Psalm 216 ”Mästare, alla söka dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 13

För körledaren. En psalm av David.

Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Betraktelse

Psalm 13 är en bön som börjar i desperation och rädsla, men slutar i förtröstan. Först ger den röst åt en både arg och uppgiven misströstan om att Gud alls vill handla barmhärtigt, men i slutorden talar hoppet och förvissningen om att Gud faktiskt innerst inne och till slut är god, ”jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp”.

Det är inte så att bedjaren prövar olika förhållningssätt mot Gud för att se vilket som fungerar, först ilskna och besvikna anklagelser och sedan tacksam förväntan. Han har egentligen aldrig trott att Gud verkligen är blind och döv för hans lidande. Redan det att han ber uttrycker ju hans tro på Gud, att han hör och bryr sig och att han är en Gud som hjälper. Men den djupa förtröstan kan växa fram först när allt vi tänker och känner har fått formuleras ärligt.

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för den här dagen. Tack för livet med dig, den här dagen och alla dagar. Hjälp mig att tro på dig, att lita på att du hör och bryr dig och griper in. Hjälp mig att ärligt formulera allt jag tänker och känner, fördjupa min förtröstan på dig och ditt ord, dag för dag.

Käre far, inför denna natt överlämnar jag till dig all oro, all rädsla och all ångest, och alla som människor som lever i detta just nu. Herre, bär oss och allt det där, så att vi inte behöver bära det själva. Herre, tack att du ser och att du vet, och för att du aldrig är långt borta från någon enda av oss. Var hos dem denna natt, kom till dem som ropar efter dig denna natt, visa dig för dem som söker dig denna natt, du som har det och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: