2020-09-13: Morgonandakt

Söndag, 13 September, 2020.
Psalm 161 – ”Helige Ande, låt nu ske”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 17:18-23

Jesus sade: ”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Betraktelse

Så är det åter igen söndag, och vi ska i vanlig ordning stanna upp inför några av de texter och det tema som hör särskilt till den här söndagen. I det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer kallas den här dagen Fjortonde söndager efter trefaldighet, och temat/överskriften är enheten i Kristus.

Den här dagen handlar alltså om enhet, den enhet som Jesus vill ska finnas mellan alla de människor som vill vara hans och försöker följa honom. Av texten som vi läser denna morgon, en liten passage ifrån Jesu översteprästeliga förbön (Joh kap 17), som i sin tur utgör slutet på Jesu långa avskedstal (Joh kap 13-17), förstår vi att detta med enhet inte bara är något som Jesus önskar ska finnas bland sina efterföljare, sin kyrka. Nej, vår enhet är något så viktigt för Jesus att det är ett böneämne för honom, Jesus säger ju: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.

Av dessa ord kan vi sluta oss till två saker när det kommer till detta med enhet: att förebilden för enheten mellan kristna är den enhet som finns mellan Fadern och Sonen, och att enheten som Jesus ber för har honom och Fadern som centrum, för han säger ju: Jag ber att… …de skall vara i oss. Enheten verkar dessutom vara det slutmål som Jesus vill föra oss till, eftersom han talar om att vi skall fullkomnas och bli ett. Enhet mellan kristna är alltså inget specialintresse för vissa, utan en angelägenhet för hela kyrkan.

Vi får i bibelläsningen också förklaringen till varför detta är så viktigt: När de kristna blir ett – Då skall världen tro på att du har sänt mig och Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Kristi kyrka i dess många former ska alltså inte bli ett för sin egen skull, utan för världens skull. De kristnas enhet, säger Jesus, är en hjälp och en förutsättning för att människor ska kunna tro och förstå vem han är. Det om någon påminner oss om hur viktigt detta är att verka för, idag och alla dagar.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje ny dag. Tack för att du av kärlek till världen vill göra alla kristna, hela din kyrka till ett. Dra oss alla närmre dig, fullkomna oss till en enhet i dig, så att världen kan tro på dig och förstå vem du är.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: