2020-09-13: Kvällsandakt

Söndag, 13 September, 2020.
Psalm 61 – ”Lågorna är många, ljuset är ett”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – 1 Korinthierbrevet 1:10-13

I vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?

Betraktelse

Också denna kväll stannar vi i vår andakt upp inför det tema och en av de texter som hör särskilt till den här söndagen, som i bland annat Svenska kyrkan kallas Fjortonde söndagen i trefaldighet och som har temat/överskriften Enheten i Kristus.

I andakten i morse läste vi ett utdrag (Joh 17:18-23) ur Jesu översteprästerliga förbön, där Jesus ber att alla de människor som tagit emot budskapet om honom ska bli ett i honom och Fadern, såsom han själv och Fadern är ett. Det finns också en tydligt uttalad anledning till varför Jesus ber som han gör: så att världen kan förstå vem han är och tro på honom. När den kristna kyrkan uppträder som en enhet leder det till att fler människor kommer till tro på och förstå vem Jesus är – enheten mellan kristna är alltså inte mindre viktig än så.

I andakten nu ikväll läser vi en helt annan typ av text än i morse, en text som hjälper oss att förstå att detta med enhet och enighet mellan kristna inte är så särskilt lätt. Det är tvärtom något svårt, och det verkar det ha varit alltsedan kyrkans allra första tid. Paulus skrev sina brev till församlingen i Korint i mitten av 50-talet efter Kristus – den kristna kyrkan har alltså bara funnits i drygt 20 år (vilket intressant nog är omkring en procent av den tid, nästan 2000 år, som den kristna kyrkan nu hittills har funnits).

Av det som Paulus skriver förstår vi att det har uppstått splittring i församlingen i Korinth. Olika fraktioner verkar ha bildats, som säger sig höra till olika personer: Paulus själv, Apollos, Kefas (det vill säga Petrus) och Kristus. Paulus ställer en retorisk fråga som också lyckas peka på det som kan lösa korinthiernas problem. Paulus skriver: Har Kristus blivit delad? Vad det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Paulus gör det enda rätta – han pekar på Kristus, och det faktum att han är en. Kristus har inte blivit delad, därför är det också de kristnas uppgift att i tro och liv sträva efter att vara ett – i honom som är vår herre och med varandra.

Utmaningen för de kristna i världen, i Sverige, eller i den kommun där du eller jag bor att vara ett i Jesus och med varandra är inte mindre än vad den var för de kristna i Korinth. Men så gott då att veta att Jesus har bett och fortfarande ber för vår enhet i honom och med varandra. Låt oss göra vad vi kan för att vara hans bönesvar i denna tid och på den plats där vi finns.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen med dig, och för livet med dig. Tack att du vill enhet i dig för alla som tror på, lever med och räknar med dig. Vägled mig genom din helige Ande till att leva så, att jag blir ett svar på din bön för din kyrkas enhet.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: