2020-09-12: Morgonandakt

Lördag, 12 September, 2020.
Psalm 284 – ”Ord av evighet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 12

För körledaren. En psalm av David.

Hjälp, Herre, de fromma är borta, det finns inga trofasta människor kvar. Alla ljuger för varandra, talar med hala tungor och falska hjärtan. Må Herren tysta alla hala tungor, den mun som talar stora ord, alla som säger: »Vår tunga gör oss starka, vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?«

De svaga förtrycks och de fattiga klagar, därför vill jag nu gripa in, säger Herren, jag vill ge hjälp åt den som föraktas.

Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat. Herre, bevara oss, skydda oss alltid för detta släkte! De gudlösa finns överallt omkring oss, stor är människors uselhet.

Betraktelse

Tänk så lite som förändrar sig på 3000 år! I det enskilda umgänget människor emellan och i de stora sammanhangen, politiken, näringslivet, kulturen …..

”Det finns inga trofasta människor kvar.” Det är många som har fått erfara detta – kanske du? Falskheten tar för sig och om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger, så tror folk snart att det är sant. Så är det såväl i det offentliga livet som i mindre sammanhang. Också många gånger i de kyrkliga sammanhangen. För ingen ska tro att kyrkolivet befinner sig under någon skyddande, yttre ”ostkupa”. Skyddet mot lögn och falskhet har inte sitt fäste i någon yttre ”brandvägg”. Skyddet finns inom oss och det är Guds helige Ande som kan skydda en människa inifrån hennes hjärta så att hon själv inte talar lögn och falskhet och så att hon kan känna av, när hon möter lögn och falskhet, sådant som inte har Jesus-doft. ”Lögnen är lögn, även om alla tror på den och Sanningen är sanning, även om ingen tror på den”, har någon sagt. Det är viktigt att komma ihåg.

Det är målande uttryck David använder: ”hala tungor”! Man kan riktigt föreställa sig hur det skulle vara, om någon skulle våga sätta sina fötter på den hala tungans ord och våga lita på dem för sin vandring genom livet. Det skulle bli som Bambi på isen! Herren ogillar när man gör sig stor med sina ord, när man slirar på vad man säger. Säger ett och menar ett annat. Orden blir uppblåsta. Tungan är den svåraste kroppsdelen att tygla, säger Jakob i sitt brev. Har du märkt det någon gång?

Hur har du det med din tunga? Hur har du det med din ”munhygien” i överförd bemärkelse? Kan du tala rent? Eller blir det lätt slirigt och halt och uppblåst? Pepsodent och Colgate hjälper oss till ren och fräsch andedräkt. Vår Ande-dräkt, det som utgår från vår mun, vårt tal – det ska dofta Jesus!

Så: lika noga som du borstar tänderna på morgonen, minst lika noga ska du vara att förse dig med Guds ord. Då får du hjälp att hålla din mun och ditt tal rent och fräscht, uppfriskande och livgivande. Kanske du möter någon under denna lördag, som behöver en hälsning från Jesus, från Guds ord? Kanske är du redskapet? Var redo, alltid redo! God fortsättning på dagen!

Förbön

Herre Jesus, hjälp mig idag att vara sann och ren i det jag säger – och gör. Hjälp mig att vara en som är trofast, mot dig och mot dem jag har att göra med. Gör så att ingen halkar på mina ord. Hjälp mig att ge ditt ord och din trofasthet till dem jag har omkring mig.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: