2020-09-12: Kvällsandakt

Lördag, 12 September, 2020.
Psalm 374 – ”Se Herrens ord är rent och klart”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 12

För körledaren. En psalm av David.

Hjälp, Herre, de fromma är borta, det finns inga trofasta människor kvar. Alla ljuger för varandra, talar med hala tungor och falska hjärtan. Må Herren tysta alla hala tungor, den mun som talar stora ord, alla som säger: »Vår tunga gör oss starka, vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?« De svaga förtrycks och de fattiga klagar, därför vill jag nu gripa in, säger Herren, jag vill ge hjälp åt den som föraktas.

Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat. Herre, bevara oss, skydda oss alltid för detta släkte! De gudlösa finns överallt omkring oss, stor är människors uselhet.

Betraktelse

God kväll!

Lördag kväll. Kanske har du kunnat höra någon kyrkklocka i ditt grannskap ringa in helgen vid 18-tiden. En vecka ligger bakom och en söndag ligger framför. Det händer något nytt när helgen går in.

”Jag vill gripa in, säger Herren, jag vill ge hjälp” står det i psalmen. Han är vår hjälpare och så kallas också hans helige Ande, Hjälparen. Det är han som är verksam när du läser Bibeln, som är Guds ord och tilltal till dig. Därigenom kommer hjälpen till dig. Både hjälp när du råkat ut för falskhet och hala tungor: ”Jag vill ge hjälp åt den som föraktas”, säger Herren. Bakom Stora Ord står ju ofta förakt för dem man vill ha makt över. Man säger: ”Vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?”

Jo, det finns en Herre, han som är HERREN. Paulus skriver till församlingen i Filippi att ”Jesus Kristus är Herren”. Och Herren Jesus själv säger till sina lärjungar: ni är mina vänner, ni är mina bröder och systrar. Det är honom vi hör ihop med och vissheten om det gör att vi kan stöta ifrån oss förakt, falskhet, halhet, all uselhet. Det kan ske på ett enkelt sätt, som när man ska hålla corona-virus borta i från sig: tvätta händerna i tvål och vatten! Då får viruset inte så lätt att komma åt dig. Så ska du låta Bibel-ordet skölja över dig och genom dig. Det ger dig hjälp att inte ”ta åt dig” falskheten och uselheten som du kan möta. Den liksom rinner av.

Men den hjälper dig också inifrån att kunna ge ut trofasthet och äkthet. När du läser och tar till dig Guds ord får du ett nytt ordförråd. Hans ord kan prägla hur du talar. ”Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat.” När hans ord får bli dina ord i din bön och i ditt samtal med andra människor, då måste falskheten och uselheten fly, för hans ord är ädelt, som guld och silver. Så skyddar och bevarar Herren oss inifrån, så att vi inte sugs upp av tidsandan utan kan stå rakryggade i ord och handling, alltid med vår blick fäst på Jesus.

Förbön

Tack för ditt stora, starka, stadiga Ord, som vi kan bygga vårt liv och vår tro på. Tack för att ditt Ord är det enda som rår på ondskan och döden. Hjälp dem som i morgon ska vara ditt ords tjänare i gudstjänsten och ge ditt ord till din församling.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

Tack till vännen Göran Simonson, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: