2020-09-11: Kvällsandakt

Fredag, 11 September, 2020.
Psalm 238 – ”Jag lyfter mina händer”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. / Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet: i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. / Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. / Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära! Ske mig vad du sen må ämna! (K. Boye)

Bibelläsning – Psaltaren 11

För körledaren. Av David.

Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig: ”Fly som en fågel till bergen!” Se, de gudlösa spänner bågen, de har lagt sin pil mot strängen för att skjuta de rättrådiga i dunklet. När grundvalarna raseras, vad kan den rättfärdige göra?

Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människan. Herren utväljer de rättfärdiga men förkastar gudlösa och våldsmän. Han låter eldkol och svavel regna över de onda, en glödhet vind är vad de bjuds. Ty Herren är rättfärdig, rättfärdiga gärningar älskar han. De rättrådiga skall se hans ansikte.

Betraktelse

Precis som i morse stannar vi nu ikväll upp vid Psaltarens elfte psalm. I andakten i morse, då vi fördjupade oss i psalmens första del (det vill säga det första stycket) konstaterade vi att den första meningen däri, Hos Herren tar jag min tillflykt, är som en slags programförklaring, en utgångspunkt för livet som det är gott om också du och jag försöker omfamna: Att Herren är också vår tillflykt, hur allting annat än är eller utvecklar sig. När David sedan beskriver sina fienders aktiviteter och initiativ, står utgångspunkten fast: Hos Herren har jag min tillflykt. Det är något gott om också du och jag kan ha de orden som utgångspunkt, hur vår tillvaro än ser ut i övrigt.

När vi nu ikväll istället ska titta närmre på psalmens andra del (det vill säga det andra stycket) så möts vi av fler påminnelser om Guds trofasthet i varje tid, en fylligare beskrivning av det faktum att Gud är en pålitlig tillflyktsord vid varje omständighet, och mer än så. Gud står fast, hans domäner rubbas inte även om vår tillvaro tycks aldrig så kaos-artad, och Gud begränsar det spelrum som ondskan tillåts få.

Hur det än ser ut i övrigt är Gud den som har makten: Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Han är det som tronar och regerar, men samtidigt är han nära, inte långt borta från någon enda av oss (Apg 17:27). Gud ser och vet om allt som sker, och griper också in, även om vi människor ibland tycker att Guds kvarnar mal långsamt. För samtidigt som Bibeln talar tydligt om hur Gud bekämpar inte bara det onda, utan också de onda, så vill han samtidigt vända människor och deras hjärtan till sig och sin sak. Paulus talar i sitt första brev till Timotheos om Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

Gud vill inte bara vara vår tillflyktsort i varje tid, han bekämpar också den ondska som driver oss till den tillflyktsort som är han själv. Och när det kommer till de människor som genom sina handlingar driver oss till honom, så vill han vinna också dem för sig och sitt rike. Det är därför Jesus säger älska era fiender och be för dem som förföljer er (Matt 5:44). Fadern vill vinna alla människor och dra dem till sig – han vill göra våra fiender till våra bröder och systrar i Kristus.

Varken du eller jag eller någon annan människa är oförmögen till ondska – Guds blick prövar alla människor, också dig och mig, det påpekar psalmen vi läser denna fredag. Men att som utgångspunkt varje dag ha orden Hos Herren tar jag min tillflykt, och att följa Jesu befallning att be för dem som driver mig till denna tillflykt, är en god grundregel varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för den dag som nu går mot sitt slut. Du, käre Herre, vet lika bra som jag hur den har varit, vad den har innehållit, och vad det har gjort med mig. Hjälp mig att varje dag och varje stund, vid varje tillfälle och i varje situation ta min tillflykt till dig. Och hjälp mig att be för de människor och de sammanhang som driver mig till dig.

Inför den natt som kommer ber vi dig: Kom med ditt ljus och upplys allt mänskligt mörker. Kom till de sjuka, till de ledsna, till de ensamma och till de oroliga. Lys upp den här världen med ditt ljus, och hjälp alla dem som tror på dig att låta sitt ljus lysa omkring sig, så att fler förstår, att det sanna ljuset för alla människor kommer från dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: